سریال Seinfeld 1989

دانلود سریال Seinfeld 1989 با لینک مستقیم
  • English Excerpt
خلاصه داستان

داستان در مورد کمدینی به نام جری ساینفیلد است که درنیویورک زندگی میکند و از طریق اجرای شو ها در کلوپ ها و بار های شبانه پول در می آرورد.علاوه بر جری , همسایه ی عجیبش کازمو کریمر , همکلاسی قدیمیش جرج کاستنزا و الین بنس اون رو همراهی می کنند و داستان در مورده اتفاقاتی است که در زندگی روزمره ی این شخصیت ها رخ میدهد و …

The continuing misadventures of neurotic New York stand-up comedian Jerry Seinfeld and his equally neurotic New York friends.

به روز رسانی فصل های قبل اپیزودهای ویژه اضافه شدند! 15 اردیبهشت 1399
اضافه شدن انکود اختصاصی سی نما فصل اول تا نهم اضافه شد 03 فروردین 1399
دانلود
زیرنویس
مقالات و اخبار
تریلر
لینک های دانلود

فصل: Extras

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 128

کیفیت: WEBRip 720p

میانگین حجم: 73 MB

انکودر: MULVA

فصل: 1

تعداد قسمت: 5

آخرین قسمت: 5

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 294 MB

انکودر: 30nama

فصل: 1

تعداد قسمت: 5

آخرین قسمت: 5

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 430 MB

انکودر: d3g

فصل: 1

تعداد قسمت: 5

آخرین قسمت: 5

کیفیت: WEBRip 1080p

میانگین حجم: 342 MB

انکودر: 30nama

فصل: 1

تعداد قسمت: 5

آخرین قسمت: 5

کیفیت: x265 WEBRip 720p

میانگین حجم: 152 MB

انکودر: 30nama

فصل: 1

تعداد قسمت: 5

آخرین قسمت: 5

کیفیت: WEBRip 720p

میانگین حجم: 193 MB

انکودر: 30nama

فصل: 1

تعداد قسمت: 5

آخرین قسمت: 5

کیفیت: WEBRip 720p

میانگین حجم: 161 MB

انکودر: PaHe

فصل: 2

تعداد قسمت: 12

آخرین قسمت: 12

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 293 MB

انکودر: 30nama

فصل: 2

تعداد قسمت: 12

آخرین قسمت: 12

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 426 MB

انکودر: d3g

فصل: 2

تعداد قسمت: 12

آخرین قسمت: 12

کیفیت: WEBRip 1080p

میانگین حجم: 340 MB

انکودر: 30nama

فصل: 2

تعداد قسمت: 12

آخرین قسمت: 12

کیفیت: x265 WEBRip 720p

میانگین حجم: 152 MB

انکودر: 30nama

فصل: 2

تعداد قسمت: 12

آخرین قسمت: 12

کیفیت: WEBRip 720p

میانگین حجم: 193 MB

انکودر: 30nama

فصل: 2

تعداد قسمت: 12

آخرین قسمت: 12

کیفیت: WEBRip 720p

میانگین حجم: 161 MB

انکودر: PaHe

فصل: 3

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 306 MB

انکودر: 30nama

فصل: 3

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 23

کیفیت: WEBRip 1080p

میانگین حجم: 356 MB

انکودر: 30nama

فصل: 3

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 447 MB

انکودر: d3g

فصل: 3

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 WEBRip 720p

میانگین حجم: 159 MB

انکودر: 30nama

فصل: 3

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 23

کیفیت: WEBRip 720p

میانگین حجم: 201 MB

انکودر: 30nama

فصل: 3

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 23

کیفیت: WEBRip 720p

میانگین حجم: 169 MB

انکودر: PaHe

فصل: 4

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 321 MB

انکودر: 30nama

فصل: 4

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 470 MB

انکودر: d3g

فصل: 4

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 24

کیفیت: WEBRip 1080p

میانگین حجم: 372 MB

انکودر: 30nama

فصل: 4

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 WEBRip 720p

میانگین حجم: 166 MB

انکودر: 30nama

فصل: 4

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 24

کیفیت: WEBRip 720p

میانگین حجم: 211 MB

انکودر: 30nama

فصل: 4

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 24

کیفیت: WEBRip 720p

میانگین حجم: 177 MB

انکودر: PaHe

فصل: 5

تعداد قسمت: 21

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 304 MB

انکودر: 30nama

فصل: 5

تعداد قسمت: 21

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 445 MB

انکودر: d3g

فصل: 5

تعداد قسمت: 21

آخرین قسمت: 22

کیفیت: WEBRip 1080p

میانگین حجم: 352 MB

انکودر: 30nama

فصل: 5

تعداد قسمت: 21

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 WEBRip 720p

میانگین حجم: 157 MB

انکودر: 30nama

فصل: 5

تعداد قسمت: 21

آخرین قسمت: 22

کیفیت: WEBRip 720p

میانگین حجم: 200 MB

انکودر: 30nama

فصل: 5

تعداد قسمت: 21

آخرین قسمت: 22

کیفیت: WEBRip 720p

میانگین حجم: 170 MB

انکودر: PaHe

فصل: 6

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 306 MB

انکودر: 30nama

فصل: 6

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 451 MB

انکودر: d3g

فصل: 6

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 24

کیفیت: WEBRip 1080p

میانگین حجم: 356 MB

انکودر: 30nama

فصل: 6

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 WEBRip 720p

میانگین حجم: 159 MB

انکودر: 30nama

فصل: 6

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 24

کیفیت: WEBRip 720p

میانگین حجم: 202 MB

انکودر: 30nama

فصل: 6

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 24

کیفیت: WEBRip 720p

میانگین حجم: 169 MB

انکودر: PaHe

فصل: 7

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 317 MB

انکودر: 30nama

فصل: 7

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 465 MB

انکودر: d3g

فصل: 7

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 24

کیفیت: WEBRip 1080p

میانگین حجم: 367 MB

انکودر: 30nama

فصل: 7

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 WEBRip 720p

میانگین حجم: 164 MB

انکودر: 30nama

فصل: 7

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 24

کیفیت: WEBRip 720p

میانگین حجم: 208 MB

انکودر: 30nama

فصل: 7

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 24

کیفیت: WEBRip 720p

میانگین حجم: 187 MB

انکودر: PaHe

فصل: 8

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 296 MB

انکودر: 30nama

فصل: 8

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 436 MB

انکودر: d3g

فصل: 8

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: WEBRip 1080p

میانگین حجم: 343 MB

انکودر: 30nama

فصل: 8

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 WEBRip 720p

میانگین حجم: 153 MB

انکودر: 30nama

فصل: 8

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: WEBRip 720p

میانگین حجم: 195 MB

انکودر: 30nama

فصل: 8

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: WEBRip 720p

میانگین حجم: 171 MB

انکودر: PaHe

فصل: 9

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 325 MB

انکودر: 30nama

فصل: 9

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 478 MB

انکودر: d3g

فصل: 9

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 24

کیفیت: WEBRip 1080p

میانگین حجم: 377 MB

انکودر: 30nama

فصل: 9

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 WEBRip 720p

میانگین حجم: 168 MB

انکودر: 30nama

فصل: 9

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 24

کیفیت: WEBRip 720p

میانگین حجم: 214 MB

انکودر: 30nama

فصل: 9

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 24

کیفیت: WEBRip 720p

میانگین حجم: 189 MB

انکودر: PaHe

فصل: 1

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 1

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 2

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 2

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 3

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 3

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 4

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 4

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 5

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 5

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 6

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 6

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 7

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 7

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 8

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 8

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 9

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 9

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

ارسال دیدگاه جدید

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربریتان شوید یا عضو سایت شوید.

دیدگاه های ارسال شده

Sina.sezar پروفایل 30 شهریور 1399
پاسخ به دیدگاه

کمدیش خیلی پایین تر از حد انتظاره

نمایش دیدگاه
fahimeh1400 پروفایل 27 شهریور 1399
پاسخ به دیدگاه

نمیدونم فقط من اینجوری حس میکنم یا واقعااااااا پایان بندیش بی نظیر بود! خیلی حال کردم با قسمت آخر سریال…تو نظرات دیدم بعضیا گفتن یه کمدی معمولیه و بی تفاوتی شخصیتا آزار دهنده است و فقط کریمر خوبه و این حرفا که به نظرم به خاطر اینه که تا آخر ندیدن سریالو…من نمیدونم واقعا از کی خوب میشه…یه فصل خاصِ مشخص نیست که بگم مثلا از آخر این فصل…ولی از یه جایی به بعد واقعا میشه بهترین سیتکامی که دیدین! (برای من که اینجوری بود، و یه تجربه ی دیگه ایم که داشتم حداقل برای من اینه که واقعا مهم نیست اینو اول ببینید یا سیتکامای دیگه مثل فرندزو، من اول فرندزو دیدم، بعد himym، بعد دِ آفیس و بعد ساینفلد و همشونم دوست داشتم ولی واقعا ساینفلد یه چیزِ دیگه بود!)…یه مسئله ی دیگه ام راجع به شخصیتا، نظر شخصیم اینه که اتفاقا نصف بیشتر جذابیت سیتکام برای من به خاطر وجود همون بخشِ نه چندان “دوست داشتنیِ” شخصیتا بود، به خصوص جرج! عالی بود این شخصیت! یه کارکتری مثل کریمرو کم و بیش همه ی سیتکاما دارن، یکی که هرچند کاراش رو اعصابه ولی تو دلش هیچی نیست و خیلی ساده و مهربونه…ولی جرج تک بود واقعا! درون و بیرون خالی از هرگونه صفت حسنه ای! pure evil! :))
در کل برای اینکه سریال بتون بچسبه باید بدونید با چی طرفید! این سریال سبکش با سیتکامای دیگه مثل فرندز و هایمیم فرق میکنه…اصلا، ابدا و مطلقا هییییییچ خطِ داستانی نداره! و این بسته به سلیقه ی شما میتونه بزرگترین نقطه ی قوت یا ضعف این سریال باشه…! برای اینکه بیشتر با سبکش آشنا بشید و بهتر بتونید تصمیم بگیرید که چقد با سلیقه اتون جور هست پیشنهاد میکنم یه نگاه به این یادداشت بندازید:
http://icinema.ir/page/9517

نمایش دیدگاه
MS.1424 پروفایل 17 شهریور 1399
پاسخ به دیدگاه

ساینفلد سلطان کمدی موقعیت تاریخ…

نمایش دیدگاه
Alimreal پروفایل 16 مرداد 1399
پاسخ به دیدگاه

شخصیت‌های این سریال رو هیچوقت فراموش نمیکنم بی نظیرن.

نمایش دیدگاه
Alimreal پروفایل 15 مرداد 1399
پاسخ به دیدگاه

اگر فرندزو دیدین و دنبال سیتکام هستین مطمئن باشین ساینفلد بهترین گزینه‌ست، دو فصل اول رو باید تحمل کنین تا شخصیت‌ها جا بیفتن بعدش به یکی از بهترین تجربه‌هاتون تبدیل میشه. فرندز خنده دارتره ولی ایده‌های ساینفلد خلاقانه‌تر و از زمان خودش جلوتره.

نمایش دیدگاه
Marjiak پروفایل 21 تیر 1399
پاسخ به دیدگاه

وای من عاشق الین و کریمر ام

نمایش دیدگاه
Stoneman پروفایل 11 تیر 1399
پاسخ به دیدگاه

اونایی که هی میگین فرندز اینه فرندز اونه فرندز هم یه سریال مزخرف نچسب لوسه لطفا الکی بزرگ نکنید ممنون

نمایش دیدگاه
FourTwenty پروفایل 7 تیر 1399
پاسخ به دیدگاه

برای من HIMYM و فرندز خیلی جذاب تر و خنده دارتر بودن تا این سریال ،تا اخرای فصل سوم دیگه بیشتر نتونستم ادامه بدم ،اگه صدای خنده روش نبود که دیگه هیچی ….
کاشکی در کنار داستان هر قسمت یه داستان کلی هم داشت که کم کم جلو بره و برای دیدن قسمتای بعد یه کششی ایجاد میکرد…
برم بیگ بنگ دانلود کنم ببینم اون چطوره :))

نمایش دیدگاه
mhb477 پروفایل 23 تیر 1399
پاسخ به دیدگاه

فصل سوم به بعد شاهکار میشه

نمایش دیدگاه
miladzolghadr2 پروفایل 1 تیر 1399
پاسخ به دیدگاه

بزرگترین اشتباهم این بود اول فرندز رو دیدم بعد اینو دیگه این سریال واسم ضعیف حساب میشد با اینکه خیلی از شوخی های فرندز از رو این سریال تقلید شده.نهایتا بعد فصل شیش ولش کردم چون جذابیتی نداشت واسم چون بغیر از کریمر شخصیت های دیگش واقعا به دلم ننشست و بنظرم حتی شخصیت جرج خیلی منفوره باعث میشه از سریال زده بشن خیلیا

نمایش دیدگاه
ali_rayman پروفایل 9 خرداد 1399 حاوی اسپویل
پاسخ به دیدگاه

*خطر اسپویل*

من واقعا خیلی از این سریال خوشم اومده بود. اما مرگ سوزان و بی تفاوتی کارکتر ها مخصوصا جرج، نسبت به این موضوع باعث شد به شدت افت کنه برای من.
من میفهمم که این سریال کمدیه اما مرگ سوزان باید حداقل باعث یه مقدار عذاب وجدان برای جرج میشد. چون حتی تقریبا یک بار بش خیانت کرد. اما نه تنها ذره ای ناراحت نشد بلکه هیچکدوم از کارکتر های اصلی براشون مهم نبود.
به نظر من عادی نشون دادن این اتفاق و بی تفاوتی واقعا جالب نیست.

نمایش دیدگاه
M.S.84.SH.83 پروفایل 4 خرداد 1399
پاسخ به دیدگاه

I go out for a quart of milk, I come home and find my son treating his body like it was an amusement park!!

نمایش دیدگاه
sarasb1010 پروفایل 25 اردیبهشت 1399
پاسخ به دیدگاه

چند سیزن طول کشید تا ازش خوشم بیاد

نمایش دیدگاه
Edi.irani پروفایل 23 فروردین 1399
پاسخ به دیدگاه

یه کمدی خیلی معمولی . اگر خنده های بک گراند نبود شاید از معمولی هم پایین تر بود . در مقایسه با بقیه سیتکام ها یا بقیه کمدی ها انقدر که ازش تعریف میکنن چیزی برای گفتن نداره . توی دوره خودش ریت گرفته ولی واقعا خیلی جالب نیست . یعنی با فرندز که تقریبا توی همون دهه ساخته شده زمین تا آسمون فرق داره . کلا اگه وقت اضافی داشتید و همه سریالها رو دیده بودید و دیگه چیزی نمونده بود که ببینید میتونید وقت بگذرونید باهاش. نظر شخصی!

نمایش دیدگاه
saeed nezhad پروفایل 15 اردیبهشت 1399
پاسخ به دیدگاه

احتمالا دو سه اپیزود اول از فصل اول رو دیدی. بعید می‌دونم کامل دیده باشی. کمدی که هنوز برای واگذاری و تصاحبش حتی به طور موقت دعواست و سال گذشته نیم میلیارد دلار واگذار شد باید چیزهای بیشتری داشته باشه. تقریبا در سی سال اخیر تمام آنچیزی که در کمدی مدرن دنیا اتفاق افتاده از زیر سایه ی ساینفلد ظهور کرده.به هر اثر و فیلم و سریالی به راحتی لقب «افسانه ای » نمیدن.فرندز تقریبا تمام ایده های مهمشو از ساینفلد اقتباس کرده. مقالات و کتابهای زیادی در مورد سریال نوشته شده و کمدی که نشون میده کاملا «ابزورد» هست. لری دیوید و جری ساینفلد به عنوان خالقان سریال جایگاه دست‌نیافتنی در تلویزیون آمریکا دارن. دیدنش برای حتی علاقه مندان نویسندگی یک کلاس آموزشی رایگانه. نوشتن فیلم‌نامه از ساده ترین موضوعات زندگی و تبدیلش به بحران!

نمایش دیدگاه
miladzolghadr2 پروفایل 1 تیر 1399
پاسخ به دیدگاه

من تا فصل ششم با زور دیدم این شیش فصل یه عمر طول کشید آخرشم پاکش کردم

نمایش دیدگاه
kourosh318x پروفایل 4 خرداد 1399
پاسخ به دیدگاه

کلا این دسته دوستانی که میان این سریالو با فرندز مقایسه میکنن یا ندیدن سریالو که بفهمن فرندز ایده برداری شده ازین سریاله یا اینکه تعصب شخصی دارن. این سریال جری ساینفیلد رو به دارایی یک میلیارد دلاری رسونده که واسه یک کمدین افسانه ای محسوب میشه.

نمایش دیدگاه
miladzolghadr2 پروفایل 1 تیر 1399
پاسخ به دیدگاه

باشه باشه شماها خوبین خودمون میدونیم فرندز کپی این سریاله ولی این در مقابل فرندز مزحکه اصلا. من شیش فصل و دیدم هی منتظرم بودم بهتر بشه ولی اصلا بهتر نشد شخصیت ها هم بغیر از کریمور هیچ کدوم شیرین نیستن بیشتر آزار دهندن حتی شخصیت خوده جری. از جرج هم نگم که شیش فصل از دیدن قیافه این جونور در عذاب بودم

نمایش دیدگاه
kourosh318x پروفایل 13 تیر 1399
پاسخ به دیدگاه

مدل حرف زدنت که یجوری نشون میده انگار فقط خودت داری راست میگی و هرچی غیر حرف تو یه آدم غلطه. بعدشم اگه فرندز رو اول دیدی که خب این حرفت بعید نیست، بعدشم شخصیت پردازی این سریال خیلی پخته تره حالا تو سلیقت نمیخوره یا متوجه نشدی به ما چه

نمایش دیدگاه
miladzolghadr2 پروفایل 20 تیر 1399
پاسخ به دیدگاه

فیزیک کوانتوم نبوده که یه سریال کمدیه که نقشاشو رو هم معمولی بازی کردن

نمایش دیدگاه
kourosh318x پروفایل 29 تیر 1399
پاسخ به دیدگاه

از نظر شما این سریال معمولیه از نظر من فرندز فیلمنامه چرتی داره. بالاخره یه عیبی تو هر چیزی هست ولی لذت بردم از جفتشون

نمایش دیدگاه
M.S.84.SH.83 پروفایل 4 خرداد 1399
پاسخ به دیدگاه

دقیقا

نمایش دیدگاه
M.S.84.SH.83 پروفایل 29 بهمن 1398
پاسخ به دیدگاه

کاملا طنز دست اول و ناب توی این سریال مشهوده، شخصیتهای بی‌نظیری داره مخصوصا کریمر???? و قطعا یکی از بهترین سریالهایی هست که دیدم باهاش میشه زندگی کرد. اگه فصل اول ناامیدتون کرد نگران نشین سریال به شدت او اواخر فصل ۲ رشد میکنه، درکل اینکه ببینین و لذت ببرین

نمایش دیدگاه
miladzolghadr2 پروفایل 3 تیر 1399
پاسخ به دیدگاه

هیچ شخصیته خوبی نداره جز کریمر و تا فصل ششم که من دیدم یه کمدی معمولی بود

نمایش دیدگاه
payam69 پروفایل 7 اردیبهشت 1398
پاسخ به دیدگاه

میشه گفت تمام سیتکام های بعد از seinfeld از این سریال ایده گرفتن وهمین طور شخصیت های این سریال الهام بخش شخصیت های سیتکام های بعد خودش شد و به قول دوستمون پدر سیتکام این سریال و خیلی جذاب و نابه. ولی به خطر به روزتر بودن فرندز شاید این سریال زیاد دیده نشده ولی میشه گفت با فرندز برابری میکنه

نمایش دیدگاه
mos2g پروفایل 25 فروردین 1398
پاسخ به دیدگاه

این یارو کریمِر عالیه، از فصل سه به بعد شخصیتش جا می افته و واقعا فوق علادس
مثلا تو فرندز طرز جک گفتن چندلر و جویی شبیه به همه شاید اخلاقاشون فرق کنه، ولی هیچ کسیو تاحالا مثل کریمر ندیدی!

نمایش دیدگاه
ar20122013 پروفایل 26 مرداد 1397
پاسخ به دیدگاه

دنیای کمدی موقعیت با سریال ساینفلد دگرگون شد و میشه این سریال رو پدر سیتکام نامید.
با دیدنش متوجه میشین که طنز این سریال ذاتی و دست اول هست نه الهام گرفته از سریال های دیگه و همینه که ارزشش رو از طنزهای دیگه بالاتر میبره

نمایش دیدگاه
Ramtin پروفایل 8 خرداد 1397
پاسخ به دیدگاه

من تازه دیروز این سریال رو تموم کردم.

پیشنهادم برای کسایی که میخوان از این سریال بگذرن و نبیننش!
یکی از بهترین سریال های کمدی هست که من دیدم.
کسانی که سریال فرندز(دوستان) رو ندیدن، پیشنهاد میکنم اول ساینفلد رو ببین، بعد برن فرندز رو ببینن.
اگه فرندز رو دیده باشید تقریبا هر سریال کمدی دیگه ای رو ببینین براتون معنای خاصی نخواهد داشت و زیاد نخواهید خندید!!!.

کسایی که فرندز رو دیدن هم حتما این سریال رو ببینن! من خودم عاشق سریال فرندز هستم، اما وقتی ساینفلد رو دیدم، فهمیدم بعضی از جاهای فرندز از روی این سریال کِش رفته شده!

نمایش دیدگاه
miladzolghadr2 پروفایل 1 تیر 1399
پاسخ به دیدگاه

منم اشتباه کردم اول فرندز رو دیدم بعد اینو تا فصل شیشی دیدمو پاکش کردم اره خیلی شوخیا کپی از ساینفیلده ولی واقعا فرندز خیلی خیلی بهتره

نمایش دیدگاه
Ali پروفایل 13 فروردین 1397
پاسخ به دیدگاه

ساینفلد بی هیچ شکی مهم ترین سریال کمدی موقعیت یا همون سیتکام هست که الهام بخش خیلی از سیتکام های دوست داشتنی بعد از خودش بوده مثله فرندز و آشنایی با مادر و فیلادلفیا همیشه آفتابی است و …

نمایش دیدگاه
Alireza S.N پروفایل 8 آذر 1396
پاسخ به دیدگاه

یه کمدی سیتکام فوق العاده . اگه عاشق فرندز یا آشنایی با مادر باشید صد درصد عاشق ساینفلد هم خواهید شد.

نمایش دیدگاه