انیمه One Piece 1999 (وان پیس)

دانلود انیمه One Piece 1999 با لینک مستقیم
  • English Excerpt
خلاصه داستان

"گل دی.راجر" دزد دریایی قدرتمندی بود که صاحب ثروت و شهرت فراوانی بود. وقتی او دستگیر شد و در آستانه ی اعدام قرار داشت فاش کرد که گنج بزرگ او که "وان پیس" نام داشت جائی در "گرند لاین" مخفی شده است. 22 سال بعد از مرگ "راجر" پسری به نام "مونکی دی.لوفی" تصمیم گرفت تا یک دزد دریایی بشود و به دنبال گنج "راجر" برود تا پادشاه دزدان دریایی شود.

Follows the adventures of Monkey D. Luffy and his friends in order to find the greatest treasure ever left by the legendary Pirate, Gol D Roger. The famous mystery treasure named "One Piece".

اضافه شدن قسمت جدید قسمت 942 || x265 WEBRip 1080p / All HorribleSubs23 31 شهریور 1399
اضافه شدن قسمت جدید قسمت 942 || x265 WEBRip 1080p / All HorribleSubs23 ش 31 شهریور 1399
دانلود
زیرنویس
کالکشن
مقالات و اخبار
تریلر
نقل قول
لینک های دانلود

فصل: 1

تعداد قسمت: 944

آخرین قسمت: 942

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 228 MB

انکودر: AnimeRG/Judas

دانلود قسمت 1 دانلود قسمت 2 دانلود قسمت 3 دانلود قسمت 4 دانلود قسمت 5 دانلود قسمت 6 دانلود قسمت 7 دانلود قسمت 8 دانلود قسمت 9 دانلود قسمت 10 دانلود قسمت 11 دانلود قسمت 12 دانلود قسمت 13 دانلود قسمت 14 دانلود قسمت 15 دانلود قسمت 16 دانلود قسمت 17 دانلود قسمت 18 دانلود قسمت 19 دانلود قسمت 20 دانلود قسمت 21 دانلود قسمت 22 دانلود قسمت 23 دانلود قسمت 24 دانلود قسمت 25 دانلود قسمت 26 دانلود قسمت 27 دانلود قسمت 28 دانلود قسمت 29 دانلود قسمت 30 دانلود قسمت 31 دانلود قسمت 32 دانلود قسمت 33 دانلود قسمت 34 دانلود قسمت 35 دانلود قسمت 36 دانلود قسمت 37 دانلود قسمت 38 دانلود قسمت 39 دانلود قسمت 40 دانلود قسمت 41 دانلود قسمت 42 دانلود قسمت 43 دانلود قسمت 44 دانلود قسمت 45 دانلود قسمت 46 دانلود قسمت 47 دانلود قسمت 48 دانلود قسمت 49 دانلود قسمت 50 دانلود قسمت 51 دانلود قسمت 52 دانلود قسمت 53 دانلود قسمت 54 دانلود قسمت 55 دانلود قسمت 56 دانلود قسمت 57 دانلود قسمت 58 دانلود قسمت 59 دانلود قسمت 60 دانلود قسمت 61 دانلود قسمت 62 دانلود قسمت 63 دانلود قسمت 64 دانلود قسمت 65 دانلود قسمت 66 دانلود قسمت 67 دانلود قسمت 68 دانلود قسمت 69 دانلود قسمت 70 دانلود قسمت 71 دانلود قسمت 72 دانلود قسمت 73 دانلود قسمت 74 دانلود قسمت 75 دانلود قسمت 76 دانلود قسمت 77 دانلود قسمت 78 دانلود قسمت 79 دانلود قسمت 80 دانلود قسمت 81 دانلود قسمت 82 دانلود قسمت 83 دانلود قسمت 84 دانلود قسمت 85 دانلود قسمت 86 دانلود قسمت 87 دانلود قسمت 88 دانلود قسمت 89 دانلود قسمت 90 دانلود قسمت 91 دانلود قسمت 92 دانلود قسمت 93 دانلود قسمت 94 دانلود قسمت 95 دانلود قسمت 96 دانلود قسمت 97 دانلود قسمت 98 دانلود قسمت 99 دانلود قسمت 100 دانلود قسمت 101 دانلود قسمت 102 دانلود قسمت 103 دانلود قسمت 104 دانلود قسمت 105 دانلود قسمت 106 دانلود قسمت 107 دانلود قسمت 108 دانلود قسمت 109 دانلود قسمت 110 دانلود قسمت 111 دانلود قسمت 112 دانلود قسمت 113 دانلود قسمت 114 دانلود قسمت 115 دانلود قسمت 116 دانلود قسمت 117 دانلود قسمت 118 دانلود قسمت 119 دانلود قسمت 120 دانلود قسمت 121 دانلود قسمت 122 دانلود قسمت 123 دانلود قسمت 124 دانلود قسمت 125 دانلود قسمت 126 دانلود قسمت 127 دانلود قسمت 128 دانلود قسمت 129 دانلود قسمت 130 دانلود قسمت 131 دانلود قسمت 132 دانلود قسمت 133 دانلود قسمت 134 دانلود قسمت 135 دانلود قسمت 136 دانلود قسمت 137 دانلود قسمت 138 دانلود قسمت 139 دانلود قسمت 140 دانلود قسمت 141 دانلود قسمت 142 دانلود قسمت 143 دانلود قسمت 144 دانلود قسمت 145 دانلود قسمت 146 دانلود قسمت 147 دانلود قسمت 148 دانلود قسمت 149 دانلود قسمت 150 دانلود قسمت 151 دانلود قسمت 152 دانلود قسمت 153 دانلود قسمت 154 دانلود قسمت 155 دانلود قسمت 156 دانلود قسمت 157 دانلود قسمت 158 دانلود قسمت 159 دانلود قسمت 160 دانلود قسمت 161 دانلود قسمت 162 دانلود قسمت 163 دانلود قسمت 164 دانلود قسمت 165 دانلود قسمت 166 دانلود قسمت 167 دانلود قسمت 168 دانلود قسمت 169 دانلود قسمت 170 دانلود قسمت 171 دانلود قسمت 172 دانلود قسمت 173 دانلود قسمت 174 دانلود قسمت 175 دانلود قسمت 176 دانلود قسمت 177 دانلود قسمت 178 دانلود قسمت 179 دانلود قسمت 180 دانلود قسمت 181 دانلود قسمت 182 دانلود قسمت 183 دانلود قسمت 184 دانلود قسمت 185 دانلود قسمت 186 دانلود قسمت 187 دانلود قسمت 188 دانلود قسمت 189 دانلود قسمت 190 دانلود قسمت 191 دانلود قسمت 192 دانلود قسمت 193 دانلود قسمت 194 دانلود قسمت 195 دانلود قسمت 196 دانلود قسمت 197 دانلود قسمت 198 دانلود قسمت 199 دانلود قسمت 200 دانلود قسمت 201 دانلود قسمت 202 دانلود قسمت 203 دانلود قسمت 204 دانلود قسمت 205 دانلود قسمت 206 دانلود قسمت 207 دانلود قسمت 208 دانلود قسمت 209 دانلود قسمت 210 دانلود قسمت 211 دانلود قسمت 212 دانلود قسمت 213 دانلود قسمت 214 دانلود قسمت 215 دانلود قسمت 216 دانلود قسمت 217 دانلود قسمت 218 دانلود قسمت 219 دانلود قسمت 220 دانلود قسمت 221 دانلود قسمت 222 دانلود قسمت 223 دانلود قسمت 224 دانلود قسمت 225 دانلود قسمت 226 دانلود قسمت 227 دانلود قسمت 228 دانلود قسمت 229 دانلود قسمت 230 دانلود قسمت 231 دانلود قسمت 232 دانلود قسمت 233 دانلود قسمت 234 دانلود قسمت 235 دانلود قسمت 236 دانلود قسمت 237 دانلود قسمت 238 دانلود قسمت 239 دانلود قسمت 240 دانلود قسمت 241 دانلود قسمت 242 دانلود قسمت 243 دانلود قسمت 244 دانلود قسمت 245 دانلود قسمت 246 دانلود قسمت 247 دانلود قسمت 248 دانلود قسمت 249 دانلود قسمت 250 دانلود قسمت 251 دانلود قسمت 252 دانلود قسمت 253 دانلود قسمت 254 دانلود قسمت 255 دانلود قسمت 256 دانلود قسمت 257 دانلود قسمت 258 دانلود قسمت 259 دانلود قسمت 260 دانلود قسمت 261 دانلود قسمت 262 دانلود قسمت 263 دانلود قسمت 264 دانلود قسمت 265 دانلود قسمت 266 دانلود قسمت 267 دانلود قسمت 268 دانلود قسمت 269 دانلود قسمت 270 دانلود قسمت 271 دانلود قسمت 272 دانلود قسمت 273 دانلود قسمت 274 دانلود قسمت 275 دانلود قسمت 276 دانلود قسمت 277 دانلود قسمت 278 دانلود قسمت 279 دانلود قسمت 280 دانلود قسمت 281 دانلود قسمت 282 دانلود قسمت 283 دانلود قسمت 284 دانلود قسمت 285 دانلود قسمت 286 دانلود قسمت 287 دانلود قسمت 288 دانلود قسمت 289 دانلود قسمت 290 دانلود قسمت 291 دانلود قسمت 292 دانلود قسمت 293 دانلود قسمت 294 دانلود قسمت 295 دانلود قسمت 296 دانلود قسمت 297 دانلود قسمت 298 دانلود قسمت 299 دانلود قسمت 300 دانلود قسمت 301 دانلود قسمت 302 دانلود قسمت 303 دانلود قسمت 304 دانلود قسمت 305 دانلود قسمت 306 دانلود قسمت 307 دانلود قسمت 308 دانلود قسمت 309 دانلود قسمت 310 دانلود قسمت 311 دانلود قسمت 312 دانلود قسمت 313 دانلود قسمت 314 دانلود قسمت 315 دانلود قسمت 316 دانلود قسمت 317 دانلود قسمت 318 دانلود قسمت 319 دانلود قسمت 320 دانلود قسمت 321 دانلود قسمت 322 دانلود قسمت 323 دانلود قسمت 324 دانلود قسمت 325 دانلود قسمت 326 دانلود قسمت 327 دانلود قسمت 328 دانلود قسمت 329 دانلود قسمت 330 دانلود قسمت 331 دانلود قسمت 332 دانلود قسمت 333 دانلود قسمت 334 دانلود قسمت 335 دانلود قسمت 336 دانلود قسمت 337 دانلود قسمت 338 دانلود قسمت 339 دانلود قسمت 340 دانلود قسمت 341 دانلود قسمت 342 دانلود قسمت 343 دانلود قسمت 344 دانلود قسمت 345 دانلود قسمت 346 دانلود قسمت 347 دانلود قسمت 348 دانلود قسمت 349 دانلود قسمت 350 دانلود قسمت 351 دانلود قسمت 352 دانلود قسمت 353 دانلود قسمت 354 دانلود قسمت 355 دانلود قسمت 356 دانلود قسمت 357 دانلود قسمت 358 دانلود قسمت 359 دانلود قسمت 360 دانلود قسمت 361 دانلود قسمت 362 دانلود قسمت 363 دانلود قسمت 364 دانلود قسمت 365 دانلود قسمت 366 دانلود قسمت 367 دانلود قسمت 368 دانلود قسمت 369 دانلود قسمت 370 دانلود قسمت 371 دانلود قسمت 372 دانلود قسمت 373 دانلود قسمت 374 دانلود قسمت 375 دانلود قسمت 376 دانلود قسمت 377 دانلود قسمت 378 دانلود قسمت 379 دانلود قسمت 380 دانلود قسمت 381 دانلود قسمت 382 دانلود قسمت 383 دانلود قسمت 384 دانلود قسمت 385 دانلود قسمت 386 دانلود قسمت 387 دانلود قسمت 388 دانلود قسمت 389 دانلود قسمت 390 دانلود قسمت 391 دانلود قسمت 392 دانلود قسمت 393 دانلود قسمت 394 دانلود قسمت 395 دانلود قسمت 396 دانلود قسمت 397 دانلود قسمت 398 دانلود قسمت 399 دانلود قسمت 400 دانلود قسمت 401 دانلود قسمت 402 دانلود قسمت 403 دانلود قسمت 404 دانلود قسمت 405 دانلود قسمت 406 دانلود قسمت 407 دانلود قسمت 408 دانلود قسمت 409 دانلود قسمت 410 دانلود قسمت 411 دانلود قسمت 412 دانلود قسمت 413 دانلود قسمت 414 دانلود قسمت 415 دانلود قسمت 416 دانلود قسمت 417 دانلود قسمت 418 دانلود قسمت 419 دانلود قسمت 420 دانلود قسمت 421 دانلود قسمت 422 دانلود قسمت 423 دانلود قسمت 424 دانلود قسمت 425 دانلود قسمت 426 دانلود قسمت 427 دانلود قسمت 428 دانلود قسمت 429 دانلود قسمت 430 دانلود قسمت 431 دانلود قسمت 432 دانلود قسمت 433 دانلود قسمت 434 دانلود قسمت 435 دانلود قسمت 436 دانلود قسمت 437 دانلود قسمت 438 دانلود قسمت 439 دانلود قسمت 440 دانلود قسمت 441 دانلود قسمت 442 دانلود قسمت 443 دانلود قسمت 444 دانلود قسمت 445 دانلود قسمت 446 دانلود قسمت 447 دانلود قسمت 448 دانلود قسمت 449 دانلود قسمت 450 دانلود قسمت 451 دانلود قسمت 452 دانلود قسمت 453 دانلود قسمت 454 دانلود قسمت 455 دانلود قسمت 456 دانلود قسمت 457 دانلود قسمت 458 دانلود قسمت 459 دانلود قسمت 460 دانلود قسمت 461 دانلود قسمت 462 دانلود قسمت 463 دانلود قسمت 464 دانلود قسمت 465 دانلود قسمت 466 دانلود قسمت 467 دانلود قسمت 468 دانلود قسمت 469 دانلود قسمت 470 دانلود قسمت 471 دانلود قسمت 472 دانلود قسمت 473 دانلود قسمت 474 دانلود قسمت 475 دانلود قسمت 476 دانلود قسمت 477 دانلود قسمت 478 دانلود قسمت 479 دانلود قسمت 480 دانلود قسمت 481 دانلود قسمت 482 دانلود قسمت 483 دانلود قسمت 484 دانلود قسمت 485 دانلود قسمت 486 دانلود قسمت 487 دانلود قسمت 488 دانلود قسمت 489 دانلود قسمت 490 دانلود قسمت 491 دانلود قسمت 492 دانلود قسمت 492 دانلود قسمت 493 دانلود قسمت 494 دانلود قسمت 495 دانلود قسمت 496 دانلود قسمت 497 دانلود قسمت 498 دانلود قسمت 499 دانلود قسمت 500 دانلود قسمت 501 دانلود قسمت 502 دانلود قسمت 503 دانلود قسمت 504 دانلود قسمت 505 دانلود قسمت 506 دانلود قسمت 507 دانلود قسمت 508 دانلود قسمت 509 دانلود قسمت 510 دانلود قسمت 511 دانلود قسمت 512 دانلود قسمت 513 دانلود قسمت 514 دانلود قسمت 515 دانلود قسمت 516 دانلود قسمت 517 دانلود قسمت 518 دانلود قسمت 519 دانلود قسمت 520 دانلود قسمت 521 دانلود قسمت 522 دانلود قسمت 523 دانلود قسمت 524 دانلود قسمت 525 دانلود قسمت 526 دانلود قسمت 527 دانلود قسمت 528 دانلود قسمت 529 دانلود قسمت 530 دانلود قسمت 531 دانلود قسمت 532 دانلود قسمت 533 دانلود قسمت 534 دانلود قسمت 535 دانلود قسمت 536 دانلود قسمت 537 دانلود قسمت 538 دانلود قسمت 539 دانلود قسمت 540 دانلود قسمت 541 دانلود قسمت 542 دانلود قسمت 542 دانلود قسمت 543 دانلود قسمت 544 دانلود قسمت 545 دانلود قسمت 546 دانلود قسمت 547 دانلود قسمت 548 دانلود قسمت 549 دانلود قسمت 550 دانلود قسمت 551 دانلود قسمت 552 دانلود قسمت 553 دانلود قسمت 554 دانلود قسمت 555 دانلود قسمت 556 دانلود قسمت 557 دانلود قسمت 558 دانلود قسمت 559 دانلود قسمت 560 دانلود قسمت 561 دانلود قسمت 562 دانلود قسمت 563 دانلود قسمت 564 دانلود قسمت 565 دانلود قسمت 566 دانلود قسمت 567 دانلود قسمت 568 دانلود قسمت 569 دانلود قسمت 570 دانلود قسمت 571 دانلود قسمت 572 دانلود قسمت 573 دانلود قسمت 574 دانلود قسمت 575 دانلود قسمت 576 دانلود قسمت 577 دانلود قسمت 578 دانلود قسمت 579 دانلود قسمت 580 دانلود قسمت 581 دانلود قسمت 582 دانلود قسمت 583 دانلود قسمت 584 دانلود قسمت 585 دانلود قسمت 586 دانلود قسمت 587 دانلود قسمت 588 دانلود قسمت 589 دانلود قسمت 590 دانلود قسمت 591 دانلود قسمت 592 دانلود قسمت 593 دانلود قسمت 594 دانلود قسمت 595 دانلود قسمت 596 دانلود قسمت 597 دانلود قسمت 598 دانلود قسمت 599 دانلود قسمت 600 دانلود قسمت 601 دانلود قسمت 602 دانلود قسمت 603 دانلود قسمت 604 دانلود قسمت 605 دانلود قسمت 606 دانلود قسمت 607 دانلود قسمت 608 دانلود قسمت 609 دانلود قسمت 610 دانلود قسمت 611 دانلود قسمت 612 دانلود قسمت 613 دانلود قسمت 614 دانلود قسمت 615 دانلود قسمت 616 دانلود قسمت 617 دانلود قسمت 618 دانلود قسمت 619 دانلود قسمت 620 دانلود قسمت 621 دانلود قسمت 622 دانلود قسمت 623 دانلود قسمت 624 دانلود قسمت 625 دانلود قسمت 626 دانلود قسمت 627 دانلود قسمت 628 دانلود قسمت 629 دانلود قسمت 630 دانلود قسمت 631 دانلود قسمت 632 دانلود قسمت 633 دانلود قسمت 634 دانلود قسمت 635 دانلود قسمت 636 دانلود قسمت 637 دانلود قسمت 638 دانلود قسمت 639 دانلود قسمت 640 دانلود قسمت 641 دانلود قسمت 642 دانلود قسمت 643 دانلود قسمت 644 دانلود قسمت 645 دانلود قسمت 646 دانلود قسمت 647 دانلود قسمت 648 دانلود قسمت 649 دانلود قسمت 650 دانلود قسمت 651 دانلود قسمت 652 دانلود قسمت 653 دانلود قسمت 654 دانلود قسمت 655 دانلود قسمت 656 دانلود قسمت 657 دانلود قسمت 658 دانلود قسمت 659 دانلود قسمت 660 دانلود قسمت 661 دانلود قسمت 662 دانلود قسمت 663 دانلود قسمت 664 دانلود قسمت 665 دانلود قسمت 666 دانلود قسمت 667 دانلود قسمت 668 دانلود قسمت 669 دانلود قسمت 670 دانلود قسمت 671 دانلود قسمت 672 دانلود قسمت 673 دانلود قسمت 674 دانلود قسمت 675 دانلود قسمت 676 دانلود قسمت 677 دانلود قسمت 678 دانلود قسمت 679 دانلود قسمت 680 دانلود قسمت 681 دانلود قسمت 682 دانلود قسمت 683 دانلود قسمت 684 دانلود قسمت 685 دانلود قسمت 686 دانلود قسمت 687 دانلود قسمت 688 دانلود قسمت 689 دانلود قسمت 690 دانلود قسمت 691 دانلود قسمت 692 دانلود قسمت 693 دانلود قسمت 694 دانلود قسمت 695 دانلود قسمت 696 دانلود قسمت 697 دانلود قسمت 698 دانلود قسمت 699 دانلود قسمت 700 دانلود قسمت 701 دانلود قسمت 702 دانلود قسمت 703 دانلود قسمت 704 دانلود قسمت 705 دانلود قسمت 706 دانلود قسمت 707 دانلود قسمت 708 دانلود قسمت 709 دانلود قسمت 710 دانلود قسمت 711 دانلود قسمت 712 دانلود قسمت 713 دانلود قسمت 714 دانلود قسمت 715 دانلود قسمت 716 دانلود قسمت 717 دانلود قسمت 718 دانلود قسمت 719 دانلود قسمت 720 دانلود قسمت 721 دانلود قسمت 722 دانلود قسمت 723 دانلود قسمت 724 دانلود قسمت 725 دانلود قسمت 726 دانلود قسمت 727 دانلود قسمت 728 دانلود قسمت 729 دانلود قسمت 730 دانلود قسمت 731 دانلود قسمت 732 دانلود قسمت 733 دانلود قسمت 734 دانلود قسمت 735 دانلود قسمت 736 دانلود قسمت 737 دانلود قسمت 738 دانلود قسمت 739 دانلود قسمت 740 دانلود قسمت 741 دانلود قسمت 742 دانلود قسمت 743 دانلود قسمت 744 دانلود قسمت 745 دانلود قسمت 746 دانلود قسمت 747 دانلود قسمت 748 دانلود قسمت 749 دانلود قسمت 750 دانلود قسمت 751 دانلود قسمت 752 دانلود قسمت 753 دانلود قسمت 754 دانلود قسمت 755 دانلود قسمت 756 دانلود قسمت 757 دانلود قسمت 758 دانلود قسمت 759 دانلود قسمت 760 دانلود قسمت 761 دانلود قسمت 762 دانلود قسمت 763 دانلود قسمت 764 دانلود قسمت 765 دانلود قسمت 766 دانلود قسمت 767 دانلود قسمت 768 دانلود قسمت 769 دانلود قسمت 770 دانلود قسمت 771 دانلود قسمت 772 دانلود قسمت 773 دانلود قسمت 774 دانلود قسمت 775 دانلود قسمت 776 دانلود قسمت 777 دانلود قسمت 778 دانلود قسمت 779 دانلود قسمت 780 دانلود قسمت 781 دانلود قسمت 782 دانلود قسمت 783 دانلود قسمت 784 دانلود قسمت 785 دانلود قسمت 786 دانلود قسمت 787 دانلود قسمت 788 دانلود قسمت 789 دانلود قسمت 790 دانلود قسمت 791 دانلود قسمت 792 دانلود قسمت 793 دانلود قسمت 794 دانلود قسمت 795 دانلود قسمت 796 دانلود قسمت 797 دانلود قسمت 798 دانلود قسمت 799 دانلود قسمت 800 دانلود قسمت 801 دانلود قسمت 802 دانلود قسمت 803 دانلود قسمت 804 دانلود قسمت 805 دانلود قسمت 806 دانلود قسمت 807 دانلود قسمت 808 دانلود قسمت 809 دانلود قسمت 810 دانلود قسمت 811 دانلود قسمت 812 دانلود قسمت 813 دانلود قسمت 814 دانلود قسمت 815 دانلود قسمت 816 دانلود قسمت 817 دانلود قسمت 818 دانلود قسمت 819 دانلود قسمت 820 دانلود قسمت 821 دانلود قسمت 822 دانلود قسمت 823 دانلود قسمت 824 دانلود قسمت 825 دانلود قسمت 826 دانلود قسمت 827 دانلود قسمت 828 دانلود قسمت 829 دانلود قسمت 830 دانلود قسمت 831 دانلود قسمت 832 دانلود قسمت 833 دانلود قسمت 834 دانلود قسمت 835 دانلود قسمت 836 دانلود قسمت 837 دانلود قسمت 838 دانلود قسمت 839 دانلود قسمت 840 دانلود قسمت 841 دانلود قسمت 842 دانلود قسمت 843 دانلود قسمت 844 دانلود قسمت 845 دانلود قسمت 846 دانلود قسمت 847 دانلود قسمت 848 دانلود قسمت 849 دانلود قسمت 850 دانلود قسمت 851 دانلود قسمت 852 دانلود قسمت 853 دانلود قسمت 854 دانلود قسمت 855 دانلود قسمت 856 دانلود قسمت 857 دانلود قسمت 858 دانلود قسمت 859 دانلود قسمت 860 دانلود قسمت 861 دانلود قسمت 862 دانلود قسمت 863 دانلود قسمت 864 دانلود قسمت 865 دانلود قسمت 866 دانلود قسمت 867 دانلود قسمت 868 دانلود قسمت 869 دانلود قسمت 870 دانلود قسمت 871 دانلود قسمت 872 دانلود قسمت 873 دانلود قسمت 874 دانلود قسمت 875 دانلود قسمت 876 دانلود قسمت 877 دانلود قسمت 878 دانلود قسمت 879 دانلود قسمت 880 دانلود قسمت 881 دانلود قسمت 882 دانلود قسمت 883 دانلود قسمت 884 دانلود قسمت 885 دانلود قسمت 886 دانلود قسمت 887 دانلود قسمت 888 دانلود قسمت 889 دانلود قسمت 890 دانلود قسمت 891 دانلود قسمت 892 دانلود قسمت 893 دانلود قسمت 894 دانلود قسمت 895 دانلود قسمت 896 دانلود قسمت 897 دانلود قسمت 898 دانلود قسمت 899 دانلود قسمت 900 دانلود قسمت 901 دانلود قسمت 902 دانلود قسمت 903 دانلود قسمت 904 دانلود قسمت 905 دانلود قسمت 906 دانلود قسمت 907 دانلود قسمت 908 دانلود قسمت 909 دانلود قسمت 910 دانلود قسمت 911 دانلود قسمت 912 دانلود قسمت 913 دانلود قسمت 914 دانلود قسمت 915 دانلود قسمت 916 دانلود قسمت 917 دانلود قسمت 918 دانلود قسمت 919 دانلود قسمت 920 دانلود قسمت 921 دانلود قسمت 922 دانلود قسمت 923 دانلود قسمت 924 دانلود قسمت 925 دانلود قسمت 926 دانلود قسمت 927 دانلود قسمت 928 دانلود قسمت 929 دانلود قسمت 930 دانلود قسمت 931 دانلود قسمت 932 دانلود قسمت 933 دانلود قسمت 934 دانلود قسمت 935 دانلود قسمت 936 دانلود قسمت 937 دانلود قسمت 938 دانلود قسمت 939 دانلود قسمت 940 دانلود قسمت 941 دانلود قسمت 942

فصل: 1

تعداد قسمت: 941

آخرین قسمت: 942

کیفیت: WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 617 MB

انکودر: HorribleSubs

دانلود قسمت 1 دانلود قسمت 2 دانلود قسمت 3 دانلود قسمت 4 دانلود قسمت 5 دانلود قسمت 6 دانلود قسمت 7 دانلود قسمت 8 دانلود قسمت 9 دانلود قسمت 10 دانلود قسمت 11 دانلود قسمت 12 دانلود قسمت 13 دانلود قسمت 14 دانلود قسمت 15 دانلود قسمت 16 دانلود قسمت 17 دانلود قسمت 18 دانلود قسمت 19 دانلود قسمت 20 دانلود قسمت 21 دانلود قسمت 22 دانلود قسمت 23 دانلود قسمت 24 دانلود قسمت 25 دانلود قسمت 26 دانلود قسمت 27 دانلود قسمت 28 دانلود قسمت 29 دانلود قسمت 30 دانلود قسمت 31 دانلود قسمت 32 دانلود قسمت 33 دانلود قسمت 34 دانلود قسمت 35 دانلود قسمت 36 دانلود قسمت 37 دانلود قسمت 38 دانلود قسمت 39 دانلود قسمت 40 دانلود قسمت 41 دانلود قسمت 42 دانلود قسمت 43 دانلود قسمت 44 دانلود قسمت 45 دانلود قسمت 46 دانلود قسمت 47 دانلود قسمت 48 دانلود قسمت 49 دانلود قسمت 50 دانلود قسمت 51 دانلود قسمت 52 دانلود قسمت 53 دانلود قسمت 54 دانلود قسمت 55 دانلود قسمت 56 دانلود قسمت 57 دانلود قسمت 58 دانلود قسمت 59 دانلود قسمت 60 دانلود قسمت 61 دانلود قسمت 62 دانلود قسمت 63 دانلود قسمت 64 دانلود قسمت 65 دانلود قسمت 66 دانلود قسمت 67 دانلود قسمت 68 دانلود قسمت 69 دانلود قسمت 70 دانلود قسمت 71 دانلود قسمت 72 دانلود قسمت 73 دانلود قسمت 74 دانلود قسمت 75 دانلود قسمت 76 دانلود قسمت 77 دانلود قسمت 78 دانلود قسمت 79 دانلود قسمت 80 دانلود قسمت 81 دانلود قسمت 82 دانلود قسمت 83 دانلود قسمت 84 دانلود قسمت 85 دانلود قسمت 86 دانلود قسمت 87 دانلود قسمت 88 دانلود قسمت 89 دانلود قسمت 90 دانلود قسمت 91 دانلود قسمت 92 دانلود قسمت 93 دانلود قسمت 94 دانلود قسمت 95 دانلود قسمت 96 دانلود قسمت 97 دانلود قسمت 98 دانلود قسمت 99 دانلود قسمت 100 دانلود قسمت 101 دانلود قسمت 102 دانلود قسمت 103 دانلود قسمت 104 دانلود قسمت 105 دانلود قسمت 106 دانلود قسمت 107 دانلود قسمت 108 دانلود قسمت 109 دانلود قسمت 110 دانلود قسمت 111 دانلود قسمت 112 دانلود قسمت 113 دانلود قسمت 114 دانلود قسمت 115 دانلود قسمت 116 دانلود قسمت 117 دانلود قسمت 118 دانلود قسمت 119 دانلود قسمت 120 دانلود قسمت 121 دانلود قسمت 122 دانلود قسمت 123 دانلود قسمت 124 دانلود قسمت 125 دانلود قسمت 126 دانلود قسمت 127 دانلود قسمت 128 دانلود قسمت 129 دانلود قسمت 130 دانلود قسمت 131 دانلود قسمت 132 دانلود قسمت 133 دانلود قسمت 134 دانلود قسمت 135 دانلود قسمت 136 دانلود قسمت 137 دانلود قسمت 138 دانلود قسمت 139 دانلود قسمت 140 دانلود قسمت 141 دانلود قسمت 142 دانلود قسمت 143 دانلود قسمت 144 دانلود قسمت 145 دانلود قسمت 146 دانلود قسمت 147 دانلود قسمت 148 دانلود قسمت 149 دانلود قسمت 150 دانلود قسمت 151 دانلود قسمت 152 دانلود قسمت 153 دانلود قسمت 154 دانلود قسمت 155 دانلود قسمت 156 دانلود قسمت 157 دانلود قسمت 158 دانلود قسمت 159 دانلود قسمت 160 دانلود قسمت 161 دانلود قسمت 162 دانلود قسمت 163 دانلود قسمت 164 دانلود قسمت 165 دانلود قسمت 166 دانلود قسمت 167 دانلود قسمت 168 دانلود قسمت 169 دانلود قسمت 170 دانلود قسمت 171 دانلود قسمت 172 دانلود قسمت 173 دانلود قسمت 174 دانلود قسمت 175 دانلود قسمت 176 دانلود قسمت 177 دانلود قسمت 178 دانلود قسمت 179 دانلود قسمت 180 دانلود قسمت 181 دانلود قسمت 182 دانلود قسمت 183 دانلود قسمت 184 دانلود قسمت 185 دانلود قسمت 186 دانلود قسمت 187 دانلود قسمت 188 دانلود قسمت 189 دانلود قسمت 190 دانلود قسمت 191 دانلود قسمت 192 دانلود قسمت 193 دانلود قسمت 194 دانلود قسمت 195 دانلود قسمت 196 دانلود قسمت 197 دانلود قسمت 198 دانلود قسمت 199 دانلود قسمت 200 دانلود قسمت 201 دانلود قسمت 202 دانلود قسمت 203 دانلود قسمت 204 دانلود قسمت 205 دانلود قسمت 206 دانلود قسمت 207 دانلود قسمت 208 دانلود قسمت 209 دانلود قسمت 210 دانلود قسمت 211 دانلود قسمت 212 دانلود قسمت 213 دانلود قسمت 214 دانلود قسمت 215 دانلود قسمت 216 دانلود قسمت 217 دانلود قسمت 218 دانلود قسمت 219 دانلود قسمت 220 دانلود قسمت 221 دانلود قسمت 222 دانلود قسمت 223 دانلود قسمت 224 دانلود قسمت 225 دانلود قسمت 226 دانلود قسمت 227 دانلود قسمت 228 دانلود قسمت 229 دانلود قسمت 230 دانلود قسمت 231 دانلود قسمت 232 دانلود قسمت 233 دانلود قسمت 234 دانلود قسمت 235 دانلود قسمت 236 دانلود قسمت 237 دانلود قسمت 238 دانلود قسمت 239 دانلود قسمت 240 دانلود قسمت 241 دانلود قسمت 242 دانلود قسمت 243 دانلود قسمت 244 دانلود قسمت 245 دانلود قسمت 246 دانلود قسمت 247 دانلود قسمت 248 دانلود قسمت 249 دانلود قسمت 250 دانلود قسمت 251 دانلود قسمت 252 دانلود قسمت 253 دانلود قسمت 254 دانلود قسمت 255 دانلود قسمت 256 دانلود قسمت 257 دانلود قسمت 258 دانلود قسمت 259 دانلود قسمت 260 دانلود قسمت 261 دانلود قسمت 262 دانلود قسمت 263 دانلود قسمت 264 دانلود قسمت 265 دانلود قسمت 266 دانلود قسمت 267 دانلود قسمت 268 دانلود قسمت 269 دانلود قسمت 270 دانلود قسمت 271 دانلود قسمت 272 دانلود قسمت 273 دانلود قسمت 274 دانلود قسمت 275 دانلود قسمت 276 دانلود قسمت 277 دانلود قسمت 278 دانلود قسمت 279 دانلود قسمت 280 دانلود قسمت 281 دانلود قسمت 282 دانلود قسمت 283 دانلود قسمت 284 دانلود قسمت 285 دانلود قسمت 286 دانلود قسمت 287 دانلود قسمت 288 دانلود قسمت 289 دانلود قسمت 290 دانلود قسمت 291 دانلود قسمت 292 دانلود قسمت 293 دانلود قسمت 294 دانلود قسمت 295 دانلود قسمت 296 دانلود قسمت 297 دانلود قسمت 298 دانلود قسمت 299 دانلود قسمت 300 دانلود قسمت 301 دانلود قسمت 302 دانلود قسمت 303 دانلود قسمت 304 دانلود قسمت 305 دانلود قسمت 306 دانلود قسمت 307 دانلود قسمت 308 دانلود قسمت 309 دانلود قسمت 310 دانلود قسمت 311 دانلود قسمت 312 دانلود قسمت 313 دانلود قسمت 314 دانلود قسمت 315 دانلود قسمت 316 دانلود قسمت 317 دانلود قسمت 318 دانلود قسمت 319 دانلود قسمت 320 دانلود قسمت 321 دانلود قسمت 322 دانلود قسمت 323 دانلود قسمت 324 دانلود قسمت 325 دانلود قسمت 326 دانلود قسمت 327 دانلود قسمت 328 دانلود قسمت 329 دانلود قسمت 330 دانلود قسمت 331 دانلود قسمت 332 دانلود قسمت 333 دانلود قسمت 334 دانلود قسمت 335 دانلود قسمت 336 دانلود قسمت 337 دانلود قسمت 338 دانلود قسمت 339 دانلود قسمت 340 دانلود قسمت 341 دانلود قسمت 342 دانلود قسمت 343 دانلود قسمت 344 دانلود قسمت 345 دانلود قسمت 346 دانلود قسمت 347 دانلود قسمت 348 دانلود قسمت 349 دانلود قسمت 350 دانلود قسمت 351 دانلود قسمت 352 دانلود قسمت 353 دانلود قسمت 354 دانلود قسمت 355 دانلود قسمت 356 دانلود قسمت 357 دانلود قسمت 358 دانلود قسمت 359 دانلود قسمت 360 دانلود قسمت 361 دانلود قسمت 362 دانلود قسمت 363 دانلود قسمت 364 دانلود قسمت 365 دانلود قسمت 366 دانلود قسمت 367 دانلود قسمت 368 دانلود قسمت 369 دانلود قسمت 370 دانلود قسمت 371 دانلود قسمت 372 دانلود قسمت 373 دانلود قسمت 374 دانلود قسمت 375 دانلود قسمت 376 دانلود قسمت 377 دانلود قسمت 378 دانلود قسمت 379 دانلود قسمت 380 دانلود قسمت 381 دانلود قسمت 382 دانلود قسمت 383 دانلود قسمت 384 دانلود قسمت 385 دانلود قسمت 386 دانلود قسمت 387 دانلود قسمت 388 دانلود قسمت 389 دانلود قسمت 390 دانلود قسمت 391 دانلود قسمت 392 دانلود قسمت 393 دانلود قسمت 394 دانلود قسمت 395 دانلود قسمت 396 دانلود قسمت 397 دانلود قسمت 398 دانلود قسمت 399 دانلود قسمت 400 دانلود قسمت 401 دانلود قسمت 402 دانلود قسمت 403 دانلود قسمت 404 دانلود قسمت 405 دانلود قسمت 406 دانلود قسمت 407 دانلود قسمت 408 دانلود قسمت 409 دانلود قسمت 410 دانلود قسمت 411 دانلود قسمت 412 دانلود قسمت 413 دانلود قسمت 414 دانلود قسمت 415 دانلود قسمت 416 دانلود قسمت 417 دانلود قسمت 418 دانلود قسمت 419 دانلود قسمت 420 دانلود قسمت 421 دانلود قسمت 422 دانلود قسمت 423 دانلود قسمت 424 دانلود قسمت 425 دانلود قسمت 426 دانلود قسمت 427 دانلود قسمت 428 دانلود قسمت 429 دانلود قسمت 430 دانلود قسمت 431 دانلود قسمت 432 دانلود قسمت 433 دانلود قسمت 434 دانلود قسمت 435 دانلود قسمت 436 دانلود قسمت 437 دانلود قسمت 438 دانلود قسمت 439 دانلود قسمت 440 دانلود قسمت 441 دانلود قسمت 442 دانلود قسمت 443 دانلود قسمت 444 دانلود قسمت 445 دانلود قسمت 446 دانلود قسمت 447 دانلود قسمت 448 دانلود قسمت 449 دانلود قسمت 450 دانلود قسمت 451 دانلود قسمت 452 دانلود قسمت 453 دانلود قسمت 454 دانلود قسمت 455 دانلود قسمت 456 دانلود قسمت 457 دانلود قسمت 458 دانلود قسمت 459 دانلود قسمت 460 دانلود قسمت 461 دانلود قسمت 462 دانلود قسمت 463 دانلود قسمت 464 دانلود قسمت 465 دانلود قسمت 466 دانلود قسمت 467 دانلود قسمت 468 دانلود قسمت 469 دانلود قسمت 470 دانلود قسمت 471 دانلود قسمت 472 دانلود قسمت 473 دانلود قسمت 474 دانلود قسمت 475 دانلود قسمت 476 دانلود قسمت 477 دانلود قسمت 478 دانلود قسمت 479 دانلود قسمت 480 دانلود قسمت 481 دانلود قسمت 482 دانلود قسمت 483 دانلود قسمت 484 دانلود قسمت 485 دانلود قسمت 486 دانلود قسمت 487 دانلود قسمت 488 دانلود قسمت 489 دانلود قسمت 490 دانلود قسمت 491 دانلود قسمت 492 دانلود قسمت 493 دانلود قسمت 494 دانلود قسمت 495 دانلود قسمت 496 دانلود قسمت 497 دانلود قسمت 498 دانلود قسمت 499 دانلود قسمت 500 دانلود قسمت 501 دانلود قسمت 502 دانلود قسمت 503 دانلود قسمت 504 دانلود قسمت 505 دانلود قسمت 506 دانلود قسمت 507 دانلود قسمت 508 دانلود قسمت 509 دانلود قسمت 510 دانلود قسمت 511 دانلود قسمت 512 دانلود قسمت 513 دانلود قسمت 514 دانلود قسمت 515 دانلود قسمت 516 دانلود قسمت 517 دانلود قسمت 518 دانلود قسمت 519 دانلود قسمت 520 دانلود قسمت 521 دانلود قسمت 522 دانلود قسمت 523 دانلود قسمت 524 دانلود قسمت 525 دانلود قسمت 526 دانلود قسمت 527 دانلود قسمت 528 دانلود قسمت 529 دانلود قسمت 530 دانلود قسمت 531 دانلود قسمت 532 دانلود قسمت 533 دانلود قسمت 534 دانلود قسمت 535 دانلود قسمت 536 دانلود قسمت 537 دانلود قسمت 538 دانلود قسمت 539 دانلود قسمت 540 دانلود قسمت 541 دانلود قسمت 542 دانلود قسمت 543 دانلود قسمت 544 دانلود قسمت 545 دانلود قسمت 546 دانلود قسمت 547 دانلود قسمت 548 دانلود قسمت 549 دانلود قسمت 550 دانلود قسمت 551 دانلود قسمت 552 دانلود قسمت 553 دانلود قسمت 554 دانلود قسمت 555 دانلود قسمت 556 دانلود قسمت 557 دانلود قسمت 558 دانلود قسمت 559 دانلود قسمت 560 دانلود قسمت 561 دانلود قسمت 562 دانلود قسمت 563 دانلود قسمت 564 دانلود قسمت 565 دانلود قسمت 566 دانلود قسمت 567 دانلود قسمت 568 دانلود قسمت 569 دانلود قسمت 570 دانلود قسمت 571 دانلود قسمت 572 دانلود قسمت 573 دانلود قسمت 574 دانلود قسمت 575 دانلود قسمت 576 دانلود قسمت 577 دانلود قسمت 578 دانلود قسمت 579 دانلود قسمت 580 دانلود قسمت 581 دانلود قسمت 582 دانلود قسمت 583 دانلود قسمت 584 دانلود قسمت 585 دانلود قسمت 586 دانلود قسمت 587 دانلود قسمت 588 دانلود قسمت 589 دانلود قسمت 591 دانلود قسمت 592 دانلود قسمت 593 دانلود قسمت 594 دانلود قسمت 595 دانلود قسمت 596 دانلود قسمت 597 دانلود قسمت 598 دانلود قسمت 599 دانلود قسمت 600 دانلود قسمت 601 دانلود قسمت 602 دانلود قسمت 603 دانلود قسمت 604 دانلود قسمت 605 دانلود قسمت 606 دانلود قسمت 607 دانلود قسمت 608 دانلود قسمت 609 دانلود قسمت 610 دانلود قسمت 611 دانلود قسمت 612 دانلود قسمت 613 دانلود قسمت 614 دانلود قسمت 615 دانلود قسمت 616 دانلود قسمت 617 دانلود قسمت 618 دانلود قسمت 619 دانلود قسمت 620 دانلود قسمت 621 دانلود قسمت 622 دانلود قسمت 623 دانلود قسمت 624 دانلود قسمت 625 دانلود قسمت 626 دانلود قسمت 627 دانلود قسمت 628 دانلود قسمت 629 دانلود قسمت 630 دانلود قسمت 631 دانلود قسمت 632 دانلود قسمت 633 دانلود قسمت 634 دانلود قسمت 635 دانلود قسمت 636 دانلود قسمت 637 دانلود قسمت 638 دانلود قسمت 639 دانلود قسمت 640 دانلود قسمت 641 دانلود قسمت 642 دانلود قسمت 643 دانلود قسمت 644 دانلود قسمت 645 دانلود قسمت 646 دانلود قسمت 647 دانلود قسمت 648 دانلود قسمت 649 دانلود قسمت 650 دانلود قسمت 651 دانلود قسمت 652 دانلود قسمت 653 دانلود قسمت 654 دانلود قسمت 655 دانلود قسمت 656 دانلود قسمت 657 دانلود قسمت 658 دانلود قسمت 659 دانلود قسمت 660 دانلود قسمت 661 دانلود قسمت 662 دانلود قسمت 663 دانلود قسمت 664 دانلود قسمت 665 دانلود قسمت 666 دانلود قسمت 667 دانلود قسمت 668 دانلود قسمت 669 دانلود قسمت 670 دانلود قسمت 671 دانلود قسمت 672 دانلود قسمت 673 دانلود قسمت 674 دانلود قسمت 675 دانلود قسمت 676 دانلود قسمت 677 دانلود قسمت 678 دانلود قسمت 679 دانلود قسمت 680 دانلود قسمت 681 دانلود قسمت 682 دانلود قسمت 683 دانلود قسمت 684 دانلود قسمت 685 دانلود قسمت 686 دانلود قسمت 687 دانلود قسمت 688 دانلود قسمت 689 دانلود قسمت 690 دانلود قسمت 691 دانلود قسمت 692 دانلود قسمت 693 دانلود قسمت 694 دانلود قسمت 695 دانلود قسمت 696 دانلود قسمت 697 دانلود قسمت 698 دانلود قسمت 699 دانلود قسمت 700 دانلود قسمت 701 دانلود قسمت 702 دانلود قسمت 703 دانلود قسمت 704 دانلود قسمت 705 دانلود قسمت 706 دانلود قسمت 707 دانلود قسمت 708 دانلود قسمت 709 دانلود قسمت 710 دانلود قسمت 711 دانلود قسمت 712 دانلود قسمت 713 دانلود قسمت 714 دانلود قسمت 715 دانلود قسمت 716 دانلود قسمت 717 دانلود قسمت 718 دانلود قسمت 719 دانلود قسمت 720 دانلود قسمت 721 دانلود قسمت 722 دانلود قسمت 723 دانلود قسمت 724 دانلود قسمت 725 دانلود قسمت 726 دانلود قسمت 727 دانلود قسمت 728 دانلود قسمت 729 دانلود قسمت 730 دانلود قسمت 731 دانلود قسمت 732 دانلود قسمت 733 دانلود قسمت 734 دانلود قسمت 735 دانلود قسمت 736 دانلود قسمت 737 دانلود قسمت 738 دانلود قسمت 739 دانلود قسمت 740 دانلود قسمت 741 دانلود قسمت 742 دانلود قسمت 743 دانلود قسمت 744 دانلود قسمت 745 دانلود قسمت 746 دانلود قسمت 747 دانلود قسمت 748 دانلود قسمت 749 دانلود قسمت 750 دانلود قسمت 751 دانلود قسمت 752 دانلود قسمت 753 دانلود قسمت 754 دانلود قسمت 755 دانلود قسمت 756 دانلود قسمت 757 دانلود قسمت 758 دانلود قسمت 759 دانلود قسمت 760 دانلود قسمت 761 دانلود قسمت 762 دانلود قسمت 763 دانلود قسمت 764 دانلود قسمت 765 دانلود قسمت 766 دانلود قسمت 767 دانلود قسمت 768 دانلود قسمت 769 دانلود قسمت 770 دانلود قسمت 771 دانلود قسمت 772 دانلود قسمت 773 دانلود قسمت 774 دانلود قسمت 775 دانلود قسمت 776 دانلود قسمت 777 دانلود قسمت 778 دانلود قسمت 779 دانلود قسمت 780 دانلود قسمت 781 دانلود قسمت 782 دانلود قسمت 783 دانلود قسمت 784 دانلود قسمت 785 دانلود قسمت 786 دانلود قسمت 787 دانلود قسمت 788 دانلود قسمت 789 دانلود قسمت 790 دانلود قسمت 791 دانلود قسمت 792 دانلود قسمت 793 دانلود قسمت 794 دانلود قسمت 795 دانلود قسمت 796 دانلود قسمت 797 دانلود قسمت 798 دانلود قسمت 799 دانلود قسمت 800 دانلود قسمت 801 دانلود قسمت 802 دانلود قسمت 803 دانلود قسمت 804 دانلود قسمت 805 دانلود قسمت 806 دانلود قسمت 807 دانلود قسمت 808 دانلود قسمت 809 دانلود قسمت 810 دانلود قسمت 811 دانلود قسمت 812 دانلود قسمت 813 دانلود قسمت 814 دانلود قسمت 815 دانلود قسمت 816 دانلود قسمت 817 دانلود قسمت 818 دانلود قسمت 819 دانلود قسمت 820 دانلود قسمت 821 دانلود قسمت 822 دانلود قسمت 823 دانلود قسمت 824 دانلود قسمت 825 دانلود قسمت 826 دانلود قسمت 827 دانلود قسمت 828 دانلود قسمت 829 دانلود قسمت 830 دانلود قسمت 831 دانلود قسمت 832 دانلود قسمت 833 دانلود قسمت 834 دانلود قسمت 835 دانلود قسمت 836 دانلود قسمت 837 دانلود قسمت 838 دانلود قسمت 839 دانلود قسمت 840 دانلود قسمت 841 دانلود قسمت 842 دانلود قسمت 843 دانلود قسمت 844 دانلود قسمت 845 دانلود قسمت 846 دانلود قسمت 847 دانلود قسمت 848 دانلود قسمت 849 دانلود قسمت 850 دانلود قسمت 851 دانلود قسمت 852 دانلود قسمت 853 دانلود قسمت 854 دانلود قسمت 855 دانلود قسمت 856 دانلود قسمت 857 دانلود قسمت 858 دانلود قسمت 859 دانلود قسمت 860 دانلود قسمت 861 دانلود قسمت 862 دانلود قسمت 863 دانلود قسمت 864 دانلود قسمت 865 دانلود قسمت 866 دانلود قسمت 867 دانلود قسمت 868 دانلود قسمت 869 دانلود قسمت 870 دانلود قسمت 871 دانلود قسمت 872 دانلود قسمت 873 دانلود قسمت 874 دانلود قسمت 875 دانلود قسمت 876 دانلود قسمت 877 دانلود قسمت 878 دانلود قسمت 879 دانلود قسمت 880 دانلود قسمت 881 دانلود قسمت 882 دانلود قسمت 883 دانلود قسمت 884 دانلود قسمت 885 دانلود قسمت 886 دانلود قسمت 887 دانلود قسمت 888 دانلود قسمت 889 دانلود قسمت 890 دانلود قسمت 891 دانلود قسمت 892 دانلود قسمت 893 دانلود قسمت 894 دانلود قسمت 895 دانلود قسمت 896 دانلود قسمت 897 دانلود قسمت 898 دانلود قسمت 899 دانلود قسمت 900 دانلود قسمت 901 دانلود قسمت 902 دانلود قسمت 903 دانلود قسمت 904 دانلود قسمت 905 دانلود قسمت 906 دانلود قسمت 907 دانلود قسمت 908 دانلود قسمت 909 دانلود قسمت 910 دانلود قسمت 911 دانلود قسمت 912 دانلود قسمت 913 دانلود قسمت 914 دانلود قسمت 915 دانلود قسمت 916 دانلود قسمت 917 دانلود قسمت 918 دانلود قسمت 919 دانلود قسمت 920 دانلود قسمت 921 دانلود قسمت 922 دانلود قسمت 923 دانلود قسمت 924 دانلود قسمت 925 دانلود قسمت 926 دانلود قسمت 927 دانلود قسمت 928 دانلود قسمت 929 دانلود قسمت 930 دانلود قسمت 931 دانلود قسمت 932 دانلود قسمت 933 دانلود قسمت 934 دانلود قسمت 935 دانلود قسمت 936 دانلود قسمت 937 دانلود قسمت 938 دانلود قسمت 939 دانلود قسمت 940 دانلود قسمت 941 دانلود قسمت 942

فصل: 1

تعداد قسمت: 35

آخرین قسمت: 942

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 703 MB

انکودر: HorribleSubs

فصل: 1

تعداد قسمت: 942

آخرین قسمت: 942

کیفیت: WEB-DL 480p

میانگین حجم: 163 MB

انکودر: HorribleSubs

دانلود قسمت 1 دانلود قسمت 2 دانلود قسمت 3 دانلود قسمت 4 دانلود قسمت 5 دانلود قسمت 6 دانلود قسمت 7 دانلود قسمت 8 دانلود قسمت 9 دانلود قسمت 10 دانلود قسمت 11 دانلود قسمت 12 دانلود قسمت 13 دانلود قسمت 14 دانلود قسمت 15 دانلود قسمت 16 دانلود قسمت 17 دانلود قسمت 18 دانلود قسمت 19 دانلود قسمت 20 دانلود قسمت 21 دانلود قسمت 22 دانلود قسمت 23 دانلود قسمت 24 دانلود قسمت 25 دانلود قسمت 26 دانلود قسمت 27 دانلود قسمت 28 دانلود قسمت 29 دانلود قسمت 30 دانلود قسمت 31 دانلود قسمت 32 دانلود قسمت 33 دانلود قسمت 34 دانلود قسمت 35 دانلود قسمت 36 دانلود قسمت 37 دانلود قسمت 38 دانلود قسمت 39 دانلود قسمت 40 دانلود قسمت 41 دانلود قسمت 42 دانلود قسمت 43 دانلود قسمت 44 دانلود قسمت 45 دانلود قسمت 46 دانلود قسمت 47 دانلود قسمت 48 دانلود قسمت 49 دانلود قسمت 50 دانلود قسمت 51 دانلود قسمت 52 دانلود قسمت 53 دانلود قسمت 54 دانلود قسمت 55 دانلود قسمت 56 دانلود قسمت 57 دانلود قسمت 58 دانلود قسمت 59 دانلود قسمت 60 دانلود قسمت 61 دانلود قسمت 62 دانلود قسمت 63 دانلود قسمت 64 دانلود قسمت 65 دانلود قسمت 66 دانلود قسمت 67 دانلود قسمت 68 دانلود قسمت 69 دانلود قسمت 70 دانلود قسمت 71 دانلود قسمت 72 دانلود قسمت 73 دانلود قسمت 74 دانلود قسمت 75 دانلود قسمت 76 دانلود قسمت 77 دانلود قسمت 78 دانلود قسمت 79 دانلود قسمت 80 دانلود قسمت 81 دانلود قسمت 82 دانلود قسمت 83 دانلود قسمت 84 دانلود قسمت 85 دانلود قسمت 86 دانلود قسمت 87 دانلود قسمت 88 دانلود قسمت 89 دانلود قسمت 90 دانلود قسمت 91 دانلود قسمت 92 دانلود قسمت 93 دانلود قسمت 94 دانلود قسمت 95 دانلود قسمت 96 دانلود قسمت 97 دانلود قسمت 98 دانلود قسمت 99 دانلود قسمت 100 دانلود قسمت 101 دانلود قسمت 102 دانلود قسمت 103 دانلود قسمت 104 دانلود قسمت 105 دانلود قسمت 106 دانلود قسمت 107 دانلود قسمت 108 دانلود قسمت 109 دانلود قسمت 110 دانلود قسمت 111 دانلود قسمت 112 دانلود قسمت 113 دانلود قسمت 114 دانلود قسمت 115 دانلود قسمت 116 دانلود قسمت 117 دانلود قسمت 118 دانلود قسمت 119 دانلود قسمت 120 دانلود قسمت 121 دانلود قسمت 122 دانلود قسمت 123 دانلود قسمت 124 دانلود قسمت 125 دانلود قسمت 126 دانلود قسمت 127 دانلود قسمت 128 دانلود قسمت 129 دانلود قسمت 130 دانلود قسمت 131 دانلود قسمت 132 دانلود قسمت 133 دانلود قسمت 134 دانلود قسمت 135 دانلود قسمت 136 دانلود قسمت 137 دانلود قسمت 138 دانلود قسمت 139 دانلود قسمت 140 دانلود قسمت 141 دانلود قسمت 142 دانلود قسمت 143 دانلود قسمت 144 دانلود قسمت 145 دانلود قسمت 146 دانلود قسمت 147 دانلود قسمت 148 دانلود قسمت 149 دانلود قسمت 150 دانلود قسمت 151 دانلود قسمت 152 دانلود قسمت 153 دانلود قسمت 154 دانلود قسمت 155 دانلود قسمت 156 دانلود قسمت 157 دانلود قسمت 158 دانلود قسمت 159 دانلود قسمت 160 دانلود قسمت 161 دانلود قسمت 162 دانلود قسمت 163 دانلود قسمت 164 دانلود قسمت 165 دانلود قسمت 166 دانلود قسمت 167 دانلود قسمت 168 دانلود قسمت 169 دانلود قسمت 170 دانلود قسمت 171 دانلود قسمت 172 دانلود قسمت 173 دانلود قسمت 174 دانلود قسمت 175 دانلود قسمت 176 دانلود قسمت 177 دانلود قسمت 178 دانلود قسمت 179 دانلود قسمت 180 دانلود قسمت 181 دانلود قسمت 182 دانلود قسمت 183 دانلود قسمت 184 دانلود قسمت 185 دانلود قسمت 186 دانلود قسمت 187 دانلود قسمت 188 دانلود قسمت 189 دانلود قسمت 190 دانلود قسمت 191 دانلود قسمت 192 دانلود قسمت 193 دانلود قسمت 194 دانلود قسمت 195 دانلود قسمت 196 دانلود قسمت 197 دانلود قسمت 198 دانلود قسمت 199 دانلود قسمت 200 دانلود قسمت 201 دانلود قسمت 202 دانلود قسمت 203 دانلود قسمت 204 دانلود قسمت 205 دانلود قسمت 206 دانلود قسمت 207 دانلود قسمت 208 دانلود قسمت 209 دانلود قسمت 210 دانلود قسمت 211 دانلود قسمت 212 دانلود قسمت 213 دانلود قسمت 214 دانلود قسمت 215 دانلود قسمت 216 دانلود قسمت 217 دانلود قسمت 218 دانلود قسمت 219 دانلود قسمت 220 دانلود قسمت 221 دانلود قسمت 222 دانلود قسمت 223 دانلود قسمت 224 دانلود قسمت 225 دانلود قسمت 226 دانلود قسمت 227 دانلود قسمت 228 دانلود قسمت 229 دانلود قسمت 230 دانلود قسمت 231 دانلود قسمت 232 دانلود قسمت 233 دانلود قسمت 234 دانلود قسمت 235 دانلود قسمت 236 دانلود قسمت 237 دانلود قسمت 238 دانلود قسمت 239 دانلود قسمت 240 دانلود قسمت 241 دانلود قسمت 242 دانلود قسمت 243 دانلود قسمت 244 دانلود قسمت 245 دانلود قسمت 246 دانلود قسمت 247 دانلود قسمت 248 دانلود قسمت 249 دانلود قسمت 250 دانلود قسمت 251 دانلود قسمت 252 دانلود قسمت 253 دانلود قسمت 254 دانلود قسمت 255 دانلود قسمت 256 دانلود قسمت 257 دانلود قسمت 258 دانلود قسمت 259 دانلود قسمت 260 دانلود قسمت 261 دانلود قسمت 262 دانلود قسمت 263 دانلود قسمت 264 دانلود قسمت 265 دانلود قسمت 266 دانلود قسمت 267 دانلود قسمت 268 دانلود قسمت 269 دانلود قسمت 270 دانلود قسمت 271 دانلود قسمت 272 دانلود قسمت 273 دانلود قسمت 274 دانلود قسمت 275 دانلود قسمت 276 دانلود قسمت 277 دانلود قسمت 278 دانلود قسمت 279 دانلود قسمت 280 دانلود قسمت 281 دانلود قسمت 282 دانلود قسمت 283 دانلود قسمت 284 دانلود قسمت 285 دانلود قسمت 286 دانلود قسمت 287 دانلود قسمت 288 دانلود قسمت 289 دانلود قسمت 290 دانلود قسمت 291 دانلود قسمت 292 دانلود قسمت 293 دانلود قسمت 294 دانلود قسمت 295 دانلود قسمت 296 دانلود قسمت 297 دانلود قسمت 298 دانلود قسمت 299 دانلود قسمت 300 دانلود قسمت 301 دانلود قسمت 302 دانلود قسمت 303 دانلود قسمت 304 دانلود قسمت 305 دانلود قسمت 306 دانلود قسمت 307 دانلود قسمت 308 دانلود قسمت 309 دانلود قسمت 310 دانلود قسمت 311 دانلود قسمت 312 دانلود قسمت 313 دانلود قسمت 314 دانلود قسمت 315 دانلود قسمت 316 دانلود قسمت 317 دانلود قسمت 318 دانلود قسمت 319 دانلود قسمت 320 دانلود قسمت 321 دانلود قسمت 322 دانلود قسمت 323 دانلود قسمت 324 دانلود قسمت 325 دانلود قسمت 326 دانلود قسمت 327 دانلود قسمت 328 دانلود قسمت 329 دانلود قسمت 330 دانلود قسمت 331 دانلود قسمت 332 دانلود قسمت 333 دانلود قسمت 334 دانلود قسمت 335 دانلود قسمت 336 دانلود قسمت 337 دانلود قسمت 338 دانلود قسمت 339 دانلود قسمت 340 دانلود قسمت 341 دانلود قسمت 342 دانلود قسمت 343 دانلود قسمت 344 دانلود قسمت 345 دانلود قسمت 346 دانلود قسمت 347 دانلود قسمت 348 دانلود قسمت 349 دانلود قسمت 350 دانلود قسمت 351 دانلود قسمت 352 دانلود قسمت 353 دانلود قسمت 354 دانلود قسمت 355 دانلود قسمت 356 دانلود قسمت 357 دانلود قسمت 358 دانلود قسمت 359 دانلود قسمت 360 دانلود قسمت 361 دانلود قسمت 362 دانلود قسمت 363 دانلود قسمت 364 دانلود قسمت 365 دانلود قسمت 366 دانلود قسمت 367 دانلود قسمت 368 دانلود قسمت 369 دانلود قسمت 370 دانلود قسمت 371 دانلود قسمت 372 دانلود قسمت 373 دانلود قسمت 374 دانلود قسمت 375 دانلود قسمت 376 دانلود قسمت 377 دانلود قسمت 378 دانلود قسمت 379 دانلود قسمت 380 دانلود قسمت 381 دانلود قسمت 382 دانلود قسمت 383 دانلود قسمت 384 دانلود قسمت 385 دانلود قسمت 386 دانلود قسمت 387 دانلود قسمت 388 دانلود قسمت 389 دانلود قسمت 390 دانلود قسمت 391 دانلود قسمت 392 دانلود قسمت 393 دانلود قسمت 394 دانلود قسمت 395 دانلود قسمت 396 دانلود قسمت 397 دانلود قسمت 398 دانلود قسمت 399 دانلود قسمت 400 دانلود قسمت 401 دانلود قسمت 402 دانلود قسمت 403 دانلود قسمت 404 دانلود قسمت 405 دانلود قسمت 406 دانلود قسمت 407 دانلود قسمت 408 دانلود قسمت 409 دانلود قسمت 410 دانلود قسمت 411 دانلود قسمت 412 دانلود قسمت 413 دانلود قسمت 414 دانلود قسمت 415 دانلود قسمت 416 دانلود قسمت 417 دانلود قسمت 418 دانلود قسمت 419 دانلود قسمت 420 دانلود قسمت 421 دانلود قسمت 422 دانلود قسمت 423 دانلود قسمت 424 دانلود قسمت 425 دانلود قسمت 426 دانلود قسمت 427 دانلود قسمت 428 دانلود قسمت 429 دانلود قسمت 430 دانلود قسمت 431 دانلود قسمت 432 دانلود قسمت 433 دانلود قسمت 434 دانلود قسمت 435 دانلود قسمت 436 دانلود قسمت 437 دانلود قسمت 438 دانلود قسمت 439 دانلود قسمت 440 دانلود قسمت 441 دانلود قسمت 442 دانلود قسمت 443 دانلود قسمت 444 دانلود قسمت 445 دانلود قسمت 446 دانلود قسمت 447 دانلود قسمت 448 دانلود قسمت 449 دانلود قسمت 450 دانلود قسمت 451 دانلود قسمت 452 دانلود قسمت 453 دانلود قسمت 454 دانلود قسمت 455 دانلود قسمت 456 دانلود قسمت 457 دانلود قسمت 458 دانلود قسمت 459 دانلود قسمت 460 دانلود قسمت 461 دانلود قسمت 462 دانلود قسمت 463 دانلود قسمت 464 دانلود قسمت 465 دانلود قسمت 466 دانلود قسمت 467 دانلود قسمت 468 دانلود قسمت 469 دانلود قسمت 470 دانلود قسمت 471 دانلود قسمت 472 دانلود قسمت 473 دانلود قسمت 474 دانلود قسمت 475 دانلود قسمت 476 دانلود قسمت 477 دانلود قسمت 478 دانلود قسمت 479 دانلود قسمت 480 دانلود قسمت 481 دانلود قسمت 482 دانلود قسمت 483 دانلود قسمت 484 دانلود قسمت 485 دانلود قسمت 486 دانلود قسمت 487 دانلود قسمت 488 دانلود قسمت 489 دانلود قسمت 490 دانلود قسمت 491 دانلود قسمت 492 دانلود قسمت 493 دانلود قسمت 494 دانلود قسمت 495 دانلود قسمت 496 دانلود قسمت 497 دانلود قسمت 498 دانلود قسمت 499 دانلود قسمت 500 دانلود قسمت 501 دانلود قسمت 502 دانلود قسمت 503 دانلود قسمت 504 دانلود قسمت 505 دانلود قسمت 506 دانلود قسمت 507 دانلود قسمت 508 دانلود قسمت 509 دانلود قسمت 510 دانلود قسمت 511 دانلود قسمت 512 دانلود قسمت 513 دانلود قسمت 514 دانلود قسمت 515 دانلود قسمت 516 دانلود قسمت 517 دانلود قسمت 518 دانلود قسمت 519 دانلود قسمت 520 دانلود قسمت 521 دانلود قسمت 522 دانلود قسمت 523 دانلود قسمت 524 دانلود قسمت 525 دانلود قسمت 526 دانلود قسمت 527 دانلود قسمت 528 دانلود قسمت 529 دانلود قسمت 530 دانلود قسمت 531 دانلود قسمت 532 دانلود قسمت 533 دانلود قسمت 534 دانلود قسمت 535 دانلود قسمت 536 دانلود قسمت 537 دانلود قسمت 538 دانلود قسمت 539 دانلود قسمت 540 دانلود قسمت 541 دانلود قسمت 542 دانلود قسمت 543 دانلود قسمت 544 دانلود قسمت 545 دانلود قسمت 546 دانلود قسمت 547 دانلود قسمت 548 دانلود قسمت 549 دانلود قسمت 550 دانلود قسمت 551 دانلود قسمت 552 دانلود قسمت 553 دانلود قسمت 554 دانلود قسمت 555 دانلود قسمت 556 دانلود قسمت 557 دانلود قسمت 558 دانلود قسمت 559 دانلود قسمت 560 دانلود قسمت 561 دانلود قسمت 562 دانلود قسمت 563 دانلود قسمت 564 دانلود قسمت 565 دانلود قسمت 566 دانلود قسمت 567 دانلود قسمت 568 دانلود قسمت 569 دانلود قسمت 570 دانلود قسمت 571 دانلود قسمت 572 دانلود قسمت 573 دانلود قسمت 574 دانلود قسمت 575 دانلود قسمت 576 دانلود قسمت 577 دانلود قسمت 578 دانلود قسمت 579 دانلود قسمت 580 دانلود قسمت 581 دانلود قسمت 582 دانلود قسمت 583 دانلود قسمت 584 دانلود قسمت 585 دانلود قسمت 586 دانلود قسمت 587 دانلود قسمت 588 دانلود قسمت 589 دانلود قسمت 591 دانلود قسمت 592 دانلود قسمت 593 دانلود قسمت 594 دانلود قسمت 595 دانلود قسمت 596 دانلود قسمت 597 دانلود قسمت 598 دانلود قسمت 599 دانلود قسمت 600 دانلود قسمت 601 دانلود قسمت 602 دانلود قسمت 603 دانلود قسمت 604 دانلود قسمت 605 دانلود قسمت 606 دانلود قسمت 607 دانلود قسمت 608 دانلود قسمت 609 دانلود قسمت 610 دانلود قسمت 611 دانلود قسمت 612 دانلود قسمت 613 دانلود قسمت 614 دانلود قسمت 615 دانلود قسمت 616 دانلود قسمت 617 دانلود قسمت 618 دانلود قسمت 619 دانلود قسمت 620 دانلود قسمت 621 دانلود قسمت 622 دانلود قسمت 623 دانلود قسمت 624 دانلود قسمت 625 دانلود قسمت 626 دانلود قسمت 627 دانلود قسمت 628 دانلود قسمت 629 دانلود قسمت 630 دانلود قسمت 631 دانلود قسمت 632 دانلود قسمت 633 دانلود قسمت 634 دانلود قسمت 635 دانلود قسمت 636 دانلود قسمت 637 دانلود قسمت 638 دانلود قسمت 639 دانلود قسمت 640 دانلود قسمت 641 دانلود قسمت 642 دانلود قسمت 643 دانلود قسمت 644 دانلود قسمت 645 دانلود قسمت 646 دانلود قسمت 647 دانلود قسمت 648 دانلود قسمت 649 دانلود قسمت 650 دانلود قسمت 651 دانلود قسمت 652 دانلود قسمت 653 دانلود قسمت 654 دانلود قسمت 655 دانلود قسمت 656 دانلود قسمت 657 دانلود قسمت 658 دانلود قسمت 659 دانلود قسمت 660 دانلود قسمت 661 دانلود قسمت 662 دانلود قسمت 663 دانلود قسمت 664 دانلود قسمت 665 دانلود قسمت 666 دانلود قسمت 667 دانلود قسمت 668 دانلود قسمت 669 دانلود قسمت 670 دانلود قسمت 671 دانلود قسمت 672 دانلود قسمت 673 دانلود قسمت 674 دانلود قسمت 675 دانلود قسمت 676 دانلود قسمت 677 دانلود قسمت 678 دانلود قسمت 679 دانلود قسمت 680 دانلود قسمت 681 دانلود قسمت 682 دانلود قسمت 683 دانلود قسمت 684 دانلود قسمت 685 دانلود قسمت 686 دانلود قسمت 687 دانلود قسمت 688 دانلود قسمت 689 دانلود قسمت 690 دانلود قسمت 691 دانلود قسمت 692 دانلود قسمت 693 دانلود قسمت 694 دانلود قسمت 695 دانلود قسمت 696 دانلود قسمت 697 دانلود قسمت 698 دانلود قسمت 699 دانلود قسمت 700 دانلود قسمت 701 دانلود قسمت 702 دانلود قسمت 703 دانلود قسمت 704 دانلود قسمت 705 دانلود قسمت 706 دانلود قسمت 707 دانلود قسمت 708 دانلود قسمت 709 دانلود قسمت 710 دانلود قسمت 711 دانلود قسمت 712 دانلود قسمت 713 دانلود قسمت 714 دانلود قسمت 715 دانلود قسمت 716 دانلود قسمت 717 دانلود قسمت 718 دانلود قسمت 719 دانلود قسمت 720 دانلود قسمت 721 دانلود قسمت 722 دانلود قسمت 723 دانلود قسمت 724 دانلود قسمت 725 دانلود قسمت 726 دانلود قسمت 727 دانلود قسمت 728 دانلود قسمت 729 دانلود قسمت 730 دانلود قسمت 731 دانلود قسمت 732 دانلود قسمت 733 دانلود قسمت 734 دانلود قسمت 735 دانلود قسمت 736 دانلود قسمت 737 دانلود قسمت 738 دانلود قسمت 739 دانلود قسمت 740 دانلود قسمت 741 دانلود قسمت 742 دانلود قسمت 743 دانلود قسمت 744 دانلود قسمت 745 دانلود قسمت 746 دانلود قسمت 747 دانلود قسمت 748 دانلود قسمت 749 دانلود قسمت 750 دانلود قسمت 751 دانلود قسمت 752 دانلود قسمت 753 دانلود قسمت 754 دانلود قسمت 755 دانلود قسمت 756 دانلود قسمت 757 دانلود قسمت 758 دانلود قسمت 759 دانلود قسمت 760 دانلود قسمت 761 دانلود قسمت 762 دانلود قسمت 763 دانلود قسمت 764 دانلود قسمت 765 دانلود قسمت 766 دانلود قسمت 767 دانلود قسمت 768 دانلود قسمت 769 دانلود قسمت 770 دانلود قسمت 771 دانلود قسمت 772 دانلود قسمت 773 دانلود قسمت 774 دانلود قسمت 775 دانلود قسمت 776 دانلود قسمت 777 دانلود قسمت 778 دانلود قسمت 779 دانلود قسمت 780 دانلود قسمت 781 دانلود قسمت 782 دانلود قسمت 783 دانلود قسمت 784 دانلود قسمت 785 دانلود قسمت 786 دانلود قسمت 787 دانلود قسمت 788 دانلود قسمت 789 دانلود قسمت 790 دانلود قسمت 791 دانلود قسمت 792 دانلود قسمت 793 دانلود قسمت 794 دانلود قسمت 795 دانلود قسمت 796 دانلود قسمت 797 دانلود قسمت 798 دانلود قسمت 799 دانلود قسمت 800 دانلود قسمت 801 دانلود قسمت 802 دانلود قسمت 803 دانلود قسمت 804 دانلود قسمت 805 دانلود قسمت 806 دانلود قسمت 807 دانلود قسمت 808 دانلود قسمت 809 دانلود قسمت 810 دانلود قسمت 811 دانلود قسمت 812 دانلود قسمت 813 دانلود قسمت 814 دانلود قسمت 815 دانلود قسمت 816 دانلود قسمت 817 دانلود قسمت 818 دانلود قسمت 819 دانلود قسمت 820 دانلود قسمت 821 دانلود قسمت 822 دانلود قسمت 823 دانلود قسمت 824 دانلود قسمت 825 دانلود قسمت 826 دانلود قسمت 827 دانلود قسمت 828 دانلود قسمت 829 دانلود قسمت 830 دانلود قسمت 831 دانلود قسمت 832 دانلود قسمت 833 دانلود قسمت 834 دانلود قسمت 835 دانلود قسمت 836 دانلود قسمت 837 دانلود قسمت 838 دانلود قسمت 839 دانلود قسمت 840 دانلود قسمت 841 دانلود قسمت 842 دانلود قسمت 843 دانلود قسمت 844 دانلود قسمت 845 دانلود قسمت 846 دانلود قسمت 847 دانلود قسمت 848 دانلود قسمت 849 دانلود قسمت 850 دانلود قسمت 851 دانلود قسمت 852 دانلود قسمت 853 دانلود قسمت 854 دانلود قسمت 855 دانلود قسمت 856 دانلود قسمت 857 دانلود قسمت 858 دانلود قسمت 859 دانلود قسمت 860 دانلود قسمت 861 دانلود قسمت 862 دانلود قسمت 863 دانلود قسمت 864 دانلود قسمت 865 دانلود قسمت 866 دانلود قسمت 867 دانلود قسمت 868 دانلود قسمت 869 دانلود قسمت 870 دانلود قسمت 871 دانلود قسمت 872 دانلود قسمت 873 دانلود قسمت 874 دانلود قسمت 875 دانلود قسمت 876 دانلود قسمت 877 دانلود قسمت 878 دانلود قسمت 879 دانلود قسمت 880 دانلود قسمت 881 دانلود قسمت 882 دانلود قسمت 883 دانلود قسمت 884 دانلود قسمت 885 دانلود قسمت 886 دانلود قسمت 887 دانلود قسمت 888 دانلود قسمت 889 دانلود قسمت 890 دانلود قسمت 891 دانلود قسمت 892 دانلود قسمت 893 دانلود قسمت 894 دانلود قسمت 895 دانلود قسمت 896 دانلود قسمت 897 دانلود قسمت 898 دانلود قسمت 899 دانلود قسمت 900 دانلود قسمت 901 دانلود قسمت 902 دانلود قسمت 903 دانلود قسمت 904 دانلود قسمت 905 دانلود قسمت 906 دانلود قسمت 907 دانلود قسمت 908 دانلود قسمت 909 دانلود قسمت 910 دانلود قسمت 911 دانلود قسمت 912 دانلود قسمت 913 دانلود قسمت 914 دانلود قسمت 915 دانلود قسمت 916 دانلود قسمت 917 دانلود قسمت 918 دانلود قسمت 919 دانلود قسمت 920 دانلود قسمت 921 دانلود قسمت 922 دانلود قسمت 923 دانلود قسمت 924 دانلود قسمت 925 دانلود قسمت 926 دانلود قسمت 927 دانلود قسمت 928 دانلود قسمت 929 دانلود قسمت 930 دانلود قسمت 931 دانلود قسمت 932 دانلود قسمت 933 دانلود قسمت 934 دانلود قسمت 935 دانلود قسمت 936 دانلود قسمت 936 دانلود قسمت 937 دانلود قسمت 938 دانلود قسمت 939 دانلود قسمت 940 دانلود قسمت 941 دانلود قسمت 942

فصل: 1

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 1

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

MAL BrRip دانلود One Piece Film Z 2012 با لینک مستقیم

One Piece Film Z 2012

خلاصه داستان:

ماجرا دو سال بعد از آرک (دنیای جدید، Shin-Sekai) اتفاق می افتد، جایی که اولین جنگ "کلاه حصیری ها" با خطرناک ترین دشمن فعلیشان (نئو مارین ها)؛ در نیمه ی دوم گرندلاین، رخ می دهد...

MAL WEB-DL دانلود One Piece: Heart of Gold 2016 با لینک مستقیم

One Piece: Heart of Gold 2016

خلاصه داستان:

یک دختر به نام اولگا توسط دولت جهانی و مردی به نام مد ترژر تحت تعقیب است، زیرا او تنها کسی است که محل طلای خالص را می داند که ...


اگر اینجا بمیرم یعنی نهایت توانم همین بوده!

ارسال دیدگاه جدید

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربریتان شوید یا عضو سایت شوید.

دیدگاه های ارسال شده

DarkHorse پروفایل 22 شهریور 1399
پاسخ به دیدگاه

من یه هفتس شروع کردم تا قسمت 50 دیدمش خیلی جذابه و رو زورو کراش زدم(* *)

نمایش دیدگاه
abolfazl123 پروفایل 18 شهریور 1399
پاسخ به دیدگاه

ازش خوشم نیومد و بیشتر از 400 نتونستم ببینم ولی عاشق کاراکتر زورو و سانجی شدم.
فقط دوبلور ژاپنی زورو عجب چیزی بود
شاید یه روز ادامه شو ببینم

نمایش دیدگاه
niloo_act پروفایل 3 شهریور 1399
پاسخ به دیدگاه

سریال جذابیه اما امیدوارم به هزار قسمت نرسه و تمومش کنن چون دیگه فکر نمیکنم عمری برای دیدنش داشته باشم

نمایش دیدگاه
moogivara.na.luffy.9 پروفایل 2 شهریور 1399
پاسخ به دیدگاه

من یک ماهه شروع کردم الان قسمت 500 ام

واقعا عالیه………..

نمایش دیدگاه
baniminator پروفایل 6 شهریور 1399
پاسخ به دیدگاه

با چه سرعتی دیدی

نمایش دیدگاه
amir0311 پروفایل 13 مرداد 1399
پاسخ به دیدگاه

اقا ما شروع کردیم ایشالله سال دیگه تموم میشه

نمایش دیدگاه
niilz پروفایل 24 مرداد 1399
پاسخ به دیدگاه

مبارک باشه:)
من تقریبا سه سال پیش شروع کردم و از ترس تموم شدنش اینقدر فاصله میندازم بینش که تازه رسیده به 500 :))
فکر کنم وقتی تموم شه، عزا بگیرم

نمایش دیدگاه
dari15 پروفایل 14 مرداد 1399
پاسخ به دیدگاه

منم اول شروع کردم فک نمیکردم تموم شه ولی الان میگم ایشالله هیچوقت نشه هر چی بیشتر ببینی بهتر میشه مخصوصا قسمت 450 به بعد میفهمی قدرت نویسنده چقدر بالاست فک نکنم هیچ جایی یتونی همچین داستان قوی و شخصیت پردازی محشری رو پیدا کنی

نمایش دیدگاه
UXASDARK پروفایل 8 مرداد 1399
پاسخ به دیدگاه

من میخوام‌ با وان‌پیس‌ ازدواج‌ کنم

نمایش دیدگاه
dari15 پروفایل 13 مرداد 1399
پاسخ به دیدگاه

با همسر من چیکار داری

نمایش دیدگاه
Mr x پروفایل 29 مرداد 1399
پاسخ به دیدگاه

:)))))))))

نمایش دیدگاه
baniminator پروفایل 6 خرداد 1399
پاسخ به دیدگاه

انقد زیاده ادم جرات نمیکنه

نمایش دیدگاه
mhd110 پروفایل 19 تیر 1399
پاسخ به دیدگاه

شروعش کن پشیمون نمیشی

نمایش دیدگاه
mehrshad2012 پروفایل 15 اردیبهشت 1399 حاوی اسپویل
پاسخ به دیدگاه

بهترین انیمه هستش و رو دستش ندیدم
خطر اسپویل : الان که تو آرک وانوو هستش تا چند قسمت دیگه جنگ اصلیش با کایدو شروع میشه که لوفی از گیر 5 اش رونمایی می کنه یا بیداری جدید میوه ی شیطانیش که مثل دوفلامینگو که همه اجسام دو رو ورش و کنترل می کرد البته لوفی هاکیه جدیدش تازه یاد گرفته و از همه خفن تر 2 تا شمشیر زورو که رو نمایی شده از همه خفن تره و انقدر قدرت شمشیرش زیاده که نمی تونست تو دستش بگیره و اینکه شمشیر اودن و داره.

نمایش دیدگاه
Headhunterz پروفایل 9 تیر 1399 حاوی اسپویل
پاسخ به دیدگاه

چیزایی که گفتی اشتباهن و بقیه رو به اشتباه ننداز اگه رفتی مانگا خوندی حداقل درست بازگو کن. اولا میوه لوفی فعلا بیداری نداره تا جایی که مانگا اومده. دوما زورو از کجا 2 شمشیر گرفت؟؟؟؟!!!
زورو شمشیر خودشو (Shusui) همون شمشیری که تو آرک thriller bark جسد ریوما سامورایی ژاپنی بهش داد رو okiku ازش می گیره بجاش یه شمشیر دیگه به نام (ٍEnma) بهش میده و Enma تنها شمشیریه که تا حالا تونسته کایدو رو زخمی کنه و از قضا مال اودن بوده و به غیر اون کسی نتونسته تا حالا این شمشیر رو به کنترل خودش در بیاره و تو مانگا دیدیم که زورو خیلی راحت اونو کنترل میکنه (یعنی قدرت کاملش در اختیارش قرار میگیره) و تپه رو خیلی راحت نصف کرد و یچیز دیگه اینکه شمشیر سفیدی که زورو از اول انیمه دستش بوده تا الان (Wado Ichimonji) بر حسب اتفاق جفت همین شمشیری هست که مال اودن بوده نتیجه اینکه پیشینه زورو یه ربطی به خاندان کوزوکی اودن داره.

نمایش دیدگاه
DarkHorse پروفایل 22 شهریور 1399
پاسخ به دیدگاه

مانگاهاشو از کجا میشه دید ؟

نمایش دیدگاه
levandino پروفایل 15 تیر 1399
پاسخ به دیدگاه

اون شمشیر برای زورو نیست زورو یک عدد یتیم بود که توسط یک خانواده که اون شمشیر از دارایی هاشون بود بزرگ شد

نمایش دیدگاه
Headhunterz پروفایل 17 تیر 1399
پاسخ به دیدگاه

اون شمشیر سفیده مال اون دختره بود که باهاش مبارزه میکرد و مرد و زورو رفت از باباش که استاد خودش هم بود اون شمشیر گرفت و هیچ اشاره ای به خانواده زورو نشده

نمایش دیدگاه
levandino پروفایل 17 تیر 1399
پاسخ به دیدگاه

خب دیگه پس پیشینه زورو ربطی به خاندان اودن نداره پیشینه دختره به خاندان اودن ربط داره چون اون شمشیر برای اون خانواده بود

نمایش دیدگاه
NaneJasem پروفایل 11 فروردین 1399
پاسخ به دیدگاه

یه سوال من میخوام تازه شروع کنم و برام سوال بود فلش بک زیادی داره؟ چون مثلا انیمه ناروتو خیلی عالی بود ولی مشکلی که داشت از ۵۰۰ قسمت نزدیک به ۲۰۰ قسمت فلش بک بود فقط
و یه سوال دیگه هم داشتم ممنون میشم راهنمایی کنید من انمیه های attack on titan و fmb و death note و Tokyo ghoul و my hero academia و hunter x hunter و naruto و sword art online و one punch man رو دیدم ممنون میشم انیمه خوبی که میدونید رو معرفی کنید

نمایش دیدگاه
aarsha پروفایل 8 تیر 1399
پاسخ به دیدگاه

تو که one-punch man رو دیدی، حتما mob psycho 100 رو هم ببین، کار همون نویسندست و عالیه

نمایش دیدگاه
mehrdadom پروفایل 13 فروردین 1399
پاسخ به دیدگاه

ببین نثبت به ناروتو خیلی خیلی خیلی کم داره قسمت های اضافی . تازه همون قسمتای اضافی یا به قول خود شما فلش بک . با نظارت مستقیم خود نویسنده ساخته میشه و به طور کلی بگم همون تعداد اندک هم زیباست . ناروتو قسمتای اضافیش اصلا جالب نبود اکثرش . به نظر من ببین . بین 900 قسمت . 100 قسمتم کمتر هست اون قسمت ها .خیلی کمتر .پس ببین اونام زیباست واقعا.مخصوصا فیلم های سینماییش . خلاصه ببین عالیه. اگه بخوام انیمه ناب معرفی کنم . میتونی bleach ببینی . جنگاش خارقالعادست. از قسمت 11و 12 به بعد به اوج هیجان میرسه. بعد fairy tail , nanatsu no taizai , .overlord, .code geass فعلا اینا رو ببین البته اول برو سراغ همین وان پیس . بعدم bleach

نمایش دیدگاه
NaneJasem پروفایل 16 فروردین 1399
پاسخ به دیدگاه

مرسی حتما شروع میکنم

نمایش دیدگاه
anime_alh پروفایل 25 اسفند 1398
پاسخ به دیدگاه

خیلی قشنگه ولی فصل 2 نداره؟

نمایش دیدگاه
niilz پروفایل 19 اسفند 1398
پاسخ به دیدگاه

بچه‌ها داستان نتفلیکس و وان پیس و لایو اکشن چیه؟
یعنی دیگ نمیخوان به همین صورتی که هست سریال رو پیش ببرن؟
اصلا حس خوبی درباره این اتفاق ندارم…

نمایش دیدگاه
mhd110 پروفایل 19 تیر 1399
پاسخ به دیدگاه

:)))))))))))

نمایش دیدگاه
aarsha پروفایل 27 اسفند 1398
پاسخ به دیدگاه

بالاخره رسیدم به دیدن همزمان با پخش، خیلی‌ انیمه ی سرگرم کننده اییه، با خیلی‌ از از کرکترها حال خواهید کرد در شخصیت پردازی خیلی‌ ساده و دلنشین کار کرده، برخی جاهاش یکم کند می‌شه و تعلیقِ بیش از اندازه داره که میتونه دلسرد کننده باشه که ادامش ندی ( از اپیزود‌های ۵۰۰ ۶۰۰ به بد تأ نزیدیکای ۸۰۰ افت محسوسی می‌کنه ) اما دوباره برمیگرده و جذاب می‌شه، محتوای خوبی داره و حرفای جالبی می‌زنه، کلا اگر انیمه دوست دارید این رو نبینید ضرر کردید ( حتی شده ۱۰۰ اپیزود اول رو ببینید و بعدش ادامه ندید ) چون فضا و نوع شوخی‌‌ها و المان هایی که استفاده می‌کنه تکه.

نمایش دیدگاه
anime_alh پروفایل 19 فروردین 1399
پاسخ به دیدگاه

من الان تا قسمت 270 رو دیدم و واقعا خیلی با لوفی حال کردم ولی تو کف اینم چرا از قسمت 200 به بعد یکمی قیافه ی لوفی تغییر کرده و بزرگ تر شده. خلاصه خیلی عاشق این انیمه شدم من.

نمایش دیدگاه
niilz پروفایل 1 فروردین 1399
پاسخ به دیدگاه

من تا قسمت 500 این سریال رو دیدم و خیلی وقت که عاشق کاراکتراش شدم:)

نمایش دیدگاه
Headhunterz پروفایل 27 بهمن 1398
پاسخ به دیدگاه

فقط خواستم بگم بهترین انیمه ای بود که تا حالا دیدم انیمه خوب زیاد هست مثل One punch man یا mob psycho 100 یا my hero academia یا OVERLORD ولی چیزی که این انیمه رو خاص میکنه یکی داستانشه و شخصیت پردازی عالی داره و یک اینکه تم خاصی داره
اگه دنبال این هستین که یه انیمه فوق اکشن و در عین حال کمدی ببینید پیشنهاد میکنم حتما ببینید محشره من تازه رسیدم قسمت 600 اسپول نمیکنم حتما خودتون ببینید شخصیتای مورد علاقم زورو و لوفی و شانکس
و رو مخ ترین شخصیت انیمه اوسوپ
ممنونم از سایت خوبتون

نمایش دیدگاه
ripolol پروفایل 4 اسفند 1398
پاسخ به دیدگاه

به گاد میگی رو مخ ؟؟؟!
اصلا عظمت گادواوسوپ در مغز من و تو نمیگنجه!
یونکو و پادشاه دزدان دریایی و وان پیس براش گیمه، مسخره بازیه همش!

نمایش دیدگاه
DarkHorse پروفایل 20 دی 1398
پاسخ به دیدگاه

من تازه میخوام شروع کنم ایا باید از قسمت اول شروع کنم؟ یا فرقی نداره؟ خیلی زیاده قسمتاش آخه

نمایش دیدگاه
Hammer2187 پروفایل 24 دی 1398
پاسخ به دیدگاه

آره باید از اول نگا کنی وگرنه داستانشو کامل متوجه نمیشی.

نمایش دیدگاه
mahdi1510 پروفایل 7 مهر 1398
پاسخ به دیدگاه

oda خالق داستان گفته قراره تا 2025 تموم کنن دو سال هم مانگا از انیمه جلوتره یعنی تو سال 2027 انیمه اش تموم می شه یعنی تقریبی 420 قسمت دیگه :/

نمایش دیدگاه
niilz پروفایل 25 بهمن 1398
پاسخ به دیدگاه

خیلی حیف میشه تموم بشه.. البته من تا 530 دیدم و نگه‌اش داشتم تا اینجا از قصد
من دو قسمت one punch man رو دانلود کردم نتونستم ادامه بدم
الان 20 قسمت اول bleach رو دانلود کردم و الان تو سه هفته قسمت 3ش هستم…
نمی دونم سطح توقعم رفته بالا یا چیز دیگ‌ایه…

نمایش دیدگاه
niilz پروفایل 8 شهریور 1398 حاوی اسپویل
پاسخ به دیدگاه

به نظرم کشتن شخصیت ace خیلی مسخره بود!
یعنی تو بین این همه شخصیت ace زیادی بود؟
میدونم کشته شدن ace باعث شد لوفی بخواد قویتر بشه که از دوستانش محافظت کنه ولی میتونستن یکی دیگ رو بکشن! چرا اخه ace؟؟!؟!
خیلی شخصیت دوست‌داشتنی داشت… هرچند که من قبل ازینکه به قسمتش برسم از قبل میدونستم که قرار که کشته بشه ولی نمیدونستم اینقدر قرار حالم گرفته بشه…

نمایش دیدگاه
parsa1384parsa1384 پروفایل 11 شهریور 1398
پاسخ به دیدگاه

4sal dige tamom miste

نمایش دیدگاه
niilz پروفایل 8 اردیبهشت 1398
پاسخ به دیدگاه

میگم یه وقت تموم نشه!
کسی خبر داره که تا کی قرار ادامه داشته باشه!؟

نمایش دیدگاه
dari15 پروفایل 3 تیر 1398
پاسخ به دیدگاه

ایشالاه هیچوقت تموم نشه

نمایش دیدگاه
levandino پروفایل 8 اردیبهشت 1398 حاوی اسپویل
پاسخ به دیدگاه

دست کم 400 قسمت دیگه داره باید شاهدزد دریاییا بشه با پدرش متحد شه و دولت جهان رو از بین ببرن و البته تا دوسال اینده درگیر جزیره وانو خواهد بود طبق مانگا که دوسال جلو تره و الان در جزیره وانو هستن

نمایش دیدگاه
niilz پروفایل 8 اردیبهشت 1398
پاسخ به دیدگاه

خوب اسپویل کردیاا
من کامنتت سعی کردم نخونم چون من هنوز قسمت ۳۲۲ هستم هر یه جریان که تموم میشه یه فاصله میندازم بینش
ازیه طرف میخوام برسم به قسمتهای بالایی از یه طرف دیگ نمیخوام واسه ۲۰ دقیقه یه هفته صبر کنم
ولی اصلا نمیخوام تموم شه، کاشکی هفته ای دو قسمت حداقل بیرون میومد…
الان دارم از اول میبینم 😐 همینطوری عشقی و البته گفتم کتابش رو هم شروع کنم به خوندن

نمایش دیدگاه
levandino پروفایل 8 اردیبهشت 1398
پاسخ به دیدگاه

توقع هفته ای دو قسمت زیاده مخصوصا انیمه های دستیالان نصفش کامپیوتری شده کلی اعتراض میشه بهش فک کن فرم به فرم رو باید بکشن این یه نکته نکته دیگه اینکه ماها تعداد کم میبینیم تو ژاپن اینقدر پشت هم انیمه های خوب پخش میشه که اصلا حس نمیکنن یک هفته رو دقیقا مثل فصل پاییز که همزمان چندین سریال پخش میشه و ما اصلا حس نمیکنیم بعدم چیز خاصیو اسپویل نکردم بشین برا خودت شبی یک یا دو قسمت ببین مطمین باش تا به اینجا برسی کلی قسمت جدید پخش شده

نمایش دیدگاه
niilz پروفایل 8 اردیبهشت 1398
پاسخ به دیدگاه

راست میگی
سریال انیمه‌ای دیگ خوب چی هست برای دیدن؟
من سینمایی میبینم ولی به غیر از این سریال انیمه‌ای دیگ نمیشناسم
باور میکنی میترسم بمیرم این هنوز تموم نشده باشه!

نمایش دیدگاه
ATAMURDOCK85 پروفایل 31 شهریور 1399
پاسخ به دیدگاه

DEATH NOTE

نمایش دیدگاه
levandino پروفایل 8 اردیبهشت 1398
پاسخ به دیدگاه

انیمه خوب زیاده
Naruto
my hero academia
bleach
demon slayer
attack on titans
dragon ball
اینقدر انیمه جذاب و قوی پخش شده که مثل حالتی که میگن سریال خوب چی هست یه لیست تو ذهنت میاد بلند بالا که تو قسمت انیمیشن سایت سرچ بزن بالای 7.5 ها مطمینا خوبن چون انیمه امتیاز کمتری میگیره معمولا

نمایش دیدگاه
niilz پروفایل 8 اردیبهشت 1398
پاسخ به دیدگاه

مرسی 🙂

نمایش دیدگاه
YQ1404 پروفایل 24 اسفند 1397
پاسخ به دیدگاه

سلام لطفا زمان پخش رو اصلاح کنید.

نمایش دیدگاه
YQ1404 پروفایل 23 دی 1397 حاوی اسپویل
پاسخ به دیدگاه

اسپویل
بالاخره این هفته ی جنگ تمام عیارو نشون دادن، از تصمیم کاتاکوری به شدت لذت بردم.
امیدوارم این بحث کیک و فرار این چیزام زودتر تموم بشه حال من که بد شد!!!

نمایش دیدگاه
ebrahememadi پروفایل 21 دی 1397 حاوی اسپویل
پاسخ به دیدگاه

سلام.
کیفیت بهتری از این انیمه،بزارید،لطفٱ.
من به عنوان یک هوادار دو آتیشه ی این اثر،از سینما تقاضا دارم که کیفیت های بهتری از این اثر،بزاره
این تمام چیزیه که سینما ،گذاشته درباره ی این اثر.
اینها،تموم. چیزهای این انیمه،نیست.
خیلی از این بیشتر هستش
فقط ۱۳ تا فیلم داره(فیلم ۱۴ هم تا چندماه دیگه،اکران میشه)
حدودٱ ۲۰-۳۰ قسمت هم قسمت ویژه ،داره.
معمولٱ نزدیک ۵۰دقیقه تا ۲ ساعت ،هستند.
و….
این انیمه که گذاشتید،سال ۲۰۱۶
به عنوان ۱۴ امین سریال پر بیننده،توسط وبسایت معتبر بیزینس اینیسایدر،انتخواب،شد.
http://www.businessinsider.com/most-popular-tv-shows-2016-12
قراره که برای این اثر،سریال لایو اکشن،توسط شرکت تومارو استودیو،و به تهیه کنندگی مارتی ادلستن(تهیه کننده ی‌سریال هالیووذی «فرار از زندان»)،و با هزینه ی هر قسمت،۲برابر بیشتر از هر قسمت برایسریال« بازی تاج و تخت»،ساخته بشه.(وان پیس،هر قسمتش ۲ برابر بیشتر از هر قسمت سریال بازی تاج و تخت،هزینه میبره،هرچند به نظر شخصی من،این فقط برای اوایل داستانه که هنوز دنیای داستان وان پیس،بزرگ نشده،و بعدٱ هزینه ها تا حد ۱۰برابر هزینه فعلی هم قابل پیشبینیه،مخصوصٱ در فصل جنگ بزرگان و‌ بعدتر از اون)
مارتی ادلستن و ایچیرو اودا(خالق داستان وان پیس-مانگاکای وان پیس)با هم دیدار کردند و گفته شده که پروژه نزدیکه که شروع بشه.
ممکنه یکی دو سال آینده،کلید بخوره،پروژه.
البته،درسته انیمه ی این اثر،عالیه،ولی به پای مانگای این اثر،نمیرسه(مانگا،همون کمیک یا داستان مصور هستش ،منتها به سبک ژاپنی)
مانگای این‌اثر،به عنوان پر فروش ترین داستانی که توسط فقط یک نویسنده نوشته شده،برنده ی جایزه ی گینس شده.
همه ی اینها به این خاطره که داستانش ،درونمایه ی قدرتمندی داره
بسیار قدرتمند.
درسته که ساخت انیمش ،زیاد‌ خوش دست نبوده،ولی به خاطر داستان معرکش،نمیشه از این انیمه گذشت.
خیلی خا به خاطر طراحی های بامزه ی شخصیت های این داستان،فکر میکنند که این اثر،برای خردسالان هستش،اما این اشتباهه
نویسنده،داستان رو برای رده ی سنی ۱۵ سال،مینویسه.
ولی طبق آمار رسمی از شرکت «شوئشیا»،تنها ۲۰درصد از هواداران این اثر،زیر سن ۲۰سال،هستند.
خیلی از ورزشکاران و هنرمندان و سیاستمداران بزرگ جهان،هوادار این اثر هستند.
از جمله‌ ولیعهد عربستان سعودی(محمد بن سلمان آل سعود)، ستاره کشتی کج،هوگن،و…
فروش مانگای این اثر،در سال،بیشتر از فروش یک سال نفت عربستان سعودی،هستش.
خلاصه که من از مسئولین‌سایت سینما میخوام که توجه بیشتری به این اثر،بکنند.

وان پیس
( ONE PIECE )

این سریالِ انیمه ای(به انیمیشن های ژاپنی،انیمه میگن،به طور خلاصه) از روی یک مانگا(داستان مصوّرِ ژاپنی،بهش مانگا،میگن) ساخته میشه(دقیقٱ مثل مانگا نیست داستانش،و خیلی جاها تحریف شده،اما کماکان به شالوده ی داستان« یعنی مانگا» پایبنده).
مانگایِ وان پیس،از سال ۱۹۹۷(میلاد مسیح) ،توسط مردی جوان،به اسم «ایچیرو اودا» کشیده و نوشته شده،و همچنان نیز ادامه داره و تموم نشده داستان(مانگا،معمولٱ هر دوشنبه صبح،توی ژاپن،توی مجله های مخصوص داستان مصور،چاپ،و پخش میشه.)
۲سال بعد از شروع پخش مانگای وان پیس،در سال ۱۹۹۹(میلاد مسیح) اولین قسمت از انیمه ی این اثر،از تلوزیون ژاپن پخش شده،و همچنان پخش میشه(انیمه ی وان پیس،هر ۱شنبه،ساعت ۹ صبح به وقت ژاپن،توی ژاپن،پخش میشه)

امتیاز:امتیازی رسمی،برای این اثر موجود نیست.
امتیازاتی در سایت های نظرسنجی(مثل :روتو توماتو،آی ام دی بی،مای انیم لیست،انیم نیوز نتوورک،تامبلر،و…)وجود داره،ولی جامعه ی آماریش،از ۲۰هزار نفر هم رد نمیشه(و با توجه به امکان جعل کردن راحت رآی،توی تمام اون سایت ها،میشه گفت که اصلٱ اون آمارها هیچگونه اهمیتی ندارند).
بهترین آمار،همون آمارهای رسمی و‌یا از وبسایتهای معتبره.
مثلٱ در سال ۲۰۱۶میلادی،وان پیس. به ‌عنوان چهارده اُمین سریال پر بیننده،با آمار نزدیک به دو میلیون نفر در هنگام پخش از تلویزیون،معرفی شد
در وبسایت بسیار معتبر ?
http://www.businessinsider.com/most-popular-tv-shows-2016-12.

شخصیت اصلی:مانکی دی.لوفی
پسری هستش که تو قسمت اول مانگا،۷سالشه(موقع معرفی)(توی انیمه،اول از معرفی کودکی این شخصیت نشون نمیده.
بعد از چند قسمت ،وارد کودکی این شخصیت میشه ،تا باهاش آشنا بشیم)
بعد از طی کردن داستان، ۱۷ساله میشه،
و طی گذشت زمان داخل داستان،در حال حاظر، ۱۹ ساله هستش.
داستان:
لوفی(شخصیت اصلی) با یک گروه از دزدانِ دریایی آشنا میشه،که به نظرش خیلی خفن ،هستند.
فرمانده ی اون دزدای دریایی،«شَنکس مو قرمز» هستش.
اون گروه دزدان دریایی،از سَفَرِ جنگی و ماجراجوییشون،از دشمن ،تونستند غنیمت بگیرند،و‌ اون غنیمت،میوه ای شیطانی،هستش.
میوه ای که با خوردنش‌ قدرت های ما فوق بشری ،به کسی که میوه رو خورده،میده،ولی در عوضش،خورنده ی میوه ،هرگز نمیتونه در آب دریا ،شنا بُکُنه.
لوفی،اشتباهی و اتفاقی،اون میوه ی شیطانی رو میخُره،و بَدَنِش،کلٱ تبدیل به لاستیک میشه(و میتونه کِش،بیاد)
چند روز بعد،عده ای دزدِ کوهستانی،قصد کشتن لوفی رو می کنند،ولی شِنکس مو قرمز لوفی رو نجات میده،ولی شنکس،یک‌ دستش تا بازو،قعط میشه.
و اینجوری لوفی به شنکس مدیون میشه.
و شنکس و لوفی با هم قراری میزارند که لوفی کلاهِ حصیریِ شنکس ،که براش خیلی مهمه رو،وقتی لوفی دزد دریایی بزرگی شد،به شنکس،پس بده.
و‌لوفی هم قرار دیگه ای هم‌ میبنده،که گنجِ پادشاه دزدان دریایی«گُل دی راجر» رو پیدا کنه،و افرادی قویتر از افراد شنکس داشته باشه،لوفی.
داستان جَحِش می کنه به ۱۰سال بعد از اون ماجرا.
لوفی راهی دریا شده،و میخواد افرادی به عنوان خدمش انتخواب کنه،که بتونه باهاشون به هدفش(پیدا کردن گنج بزرگ پادشاه دزدان دریایی)،برسه.
(اسم اون گنج،وان پیس،هستش)
لوفی کم کم افرادی رو انتخواب میکنه،و طی سفرهاشون،ماجراجویی هایی دارند.
اما این ماجراجویی ها،تنها تکه هایی از معمای داستان هستند.
که کم کم باعث تشکیل داستان میدن.
و‌ هدف و چیزی که لوفی باید انجام بده رو‌ مشخص می کنند در آینده.
شخصیت لوفی:شخصیتی ساده،شکمو،کمی بی ادب ،تا حدودی هم شیرین عقل،هستش.
اما همیشه اینجوری نیست.
درونمایه ی داستان:داستان از درونمایه و شالوده ی بسیار قدرتمند و مفید(واسه جامعه ی انسانی) داره.
مسائل مهمی رو از قبیل اعتقاد به وجود پروردگار،آزادی،عدالت،فقر،تبعیض نژادی،روابط احتماعی و خوانوادگی،نفرت،بخشش،و… رو به صورتی جالب و قابل ستایش،در داستان گنجانده شده،که به شکل های مختلفی به خواننده و‌بیننده ی داستان،میخواد مفهومی رو برسونه.
مبارزات و قدرت ها:
وان پیس،اثری تخیلی و‌ جنگی(چون داستان به صورت کلی،بر روی دزدان دریایی متمرکزه) و عاطفی و‌ ما ورأ الطبیعه ،هستش،که نویسنده ی اثر(ایچیرو اودا) سعی کرده داستان رو پیچیده نکنه و‌ داستان رو قابل درک بکنه واسه ی نوجوانان رده ی سنی ۱۵ ساله.
با این حال،قسمت مبارزات و قدرت های عجیب داخل داستان،قطعٱ جزو محبوبترین قسمت های داخل داستانه.
از این نظر،مبارزات بسیار با کیفیت هستند.
مبارزات جالب با قدرت های جالب.
نقص های داستان:
هر چیزی که بشریت تولید بکنه،قطعٱ نواقصی داره.
وان پیس هم از این نظر،خالی از نقص نیست.
به عنوان مثال:
مواقعی هستش که موضوعی در داستان، بسیار طولانی میشه،با این که جالب هم نیست.
در کل:
توصیه میشود حتمٱ مانگای وان پیس را حد اقل ۱ بار در طول عمرتان،بخوانید،و‌ پس از آن،انیمه ی وان پیس را حد اقل ۱ بار در طول عمرتان،تماشا کنید.

نمایش دیدگاه
mhd110 پروفایل 20 آبان 1397
پاسخ به دیدگاه

من از ده سال پیش این انیمه رو شروع میکردم
عالی بود عالی
بهترین قسمت هاش 300 و اینا
بعدشم جنگ با مارین
البته الان 3 ساله ولش کردم یه زمانی با این انیمه زندگی میکردم هر هفته منتظر میموندم قسمت جدیدش بیاد به زور با کیفیت پایین دانلود میکردم
میرفتم تو انجمن های مختلف در موردش بحث میکردم
یادش به خیر
قسمت های قدیمیش خیلی بهتر بودن
دوست دارم یه وقت بشینم قسمت های 3 سال اخیر رو ببینم ولی واقعا چرت شده بود
بیشترین شویی که باهاش ارتباط داشتم همین بود

نمایش دیدگاه
arash22 پروفایل 17 تیر 1399
پاسخ به دیدگاه

تازه یونکوها و ادمیرال های گردن کلفت وقدرتهای عجیب و لشکر انقلابی و 5 فرمانده اصلی دولت جهانی و دوسه تا شخصیت مرموز دارن وارد داستانمیشن یه جورایی 800 قسمت اول مقدمه بوده و داستان اصلی ومعماها و پیچش ها تازه داره اوج میگیره

نمایش دیدگاه
arash22 پروفایل 1 آذر 1397
پاسخ به دیدگاه

تازه از آرک مارینفورد به این سمت داستان وارد فاز جدی و نهایی میشه هرچند آرک فیش من ها خیلی ضعیفه منتها بعد از اون کم کم یونکوها وارد داستان میشن ولوفی و دوستان هم قدرت چدید رو میکنن

نمایش دیدگاه